Prethodni članak
Sljedeći članak

Za edukaciju o odgovornom postupanju s otpadom dobiveno je 437 tisuća kuna

Gradu Krapini i općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6 i 1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izobrazno – informativne aktivnosti

Grad Krapina se zajedno s okolnim općinama Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i općinom Hum na Sutli prijavio na Poziv projektom „Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli“ te su mu odobrena sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 437.545,70 kuna. Grad Krapina kao uspješan prijavitelj na Poziv sklopit će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u roku od 45 dana od donošenja Odluke o financiranju projekta.

Bespovratna sredstva

Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za koje se dodjeljuju bespovratna EU sredstva, među ostalim, uključuju letke, brošure i plakate za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje. Također, među aktivnostima koje se sufinanciraju su i specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, uspostavljanje mrežnih stranica o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnju postojećih stranica JLS-a sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine za građane, informativno-obrazovni materijali, radionice, kostimirani igrokazi i predstavi za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom; izrada aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone i slično.

Još članaka iz "Petrovsko"

Facebook