Prethodni članak
Sljedeći članak

Proračun Huma na Sutli 19,5 milijuna kuna, najveća investicija iz vlastitih prihoda

U 2021. godini odvijat će se ozbiljne pripremne radnje za novo prometno rješenje centra Huma koje obuhvaća izmještanje carinskih kućica i metalnog natkrića


Općina Hum na Sutli donijela je proračun za 2021. godinu u iznosu od 19,5 milijuna kuna. - Proračun nije 'nabrijan' već je koncipiran na bazi realnih inputa, vodeći računa da se financijska sredstva usmjere na kvalitetne i potrebne programe i projekte. Nema puno otvorenih natječaja, tako da smo se mi isključivo bazirali na vlastitim prihodima – naglasio je načelnik Zvonko Jutriša.

Najveća investicija iz vlastitih izvora
Proračun Huma na Sutli s komunalnim prihodima kreće se godinama standardno oko 13, 14 milijuna kuna. - Ove godine je nešto veći jer su u njega uvrštena nerealizirana 2,2 milijuna kuna koja trebamo dobiti povratno od strane Agencije za plaćanje iz programa ruralnog razvoja i zbog kreditnog zaduženja odlukom Vlade u iznosu od 4 milijuna kuna. Ta će se sredstva koristiti za izgradnju pomoćnog objekta NK Straža. Objekt će imati svlačionice prostore za suce, za igrače te sve ostalo potrebno za normalno funkcioniranje kluba. Izgraditi će se i mini uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kao i vodosprema za prihvat procjednih voda za zalijevanje travnatog igrališta. Igralište će biti opremljeno rasvjetom za mogućnost održavanja i noćnih turnira. Bit će to zasigurno kapitalni projekt Općine u 2021. godini - istaknuo je Jutriša. Načelnik dodaje kako će to biti najveća investicija iz vlastitih izvora Općine

Nastavak ulaganja u infrastrukturu
Investicije koje zahtijevaju također značajnija sredstva u proračunu bit će i one u infrastrukturu, a to je nastavak ulaganja u cestovnu infrastrukturu i fekalnu odvodnju, čime se doprinosi kvalitetnijem životu građana Huma. Uz navedeno kroz proračunska sredstva financirat će se sve ostale aktivnosti kao i svih zadnjih godina počam od najmlađih Humčana, udruga pa do najozbijnije skupine, a to su umirovljenici.

Izmještanje carinskih kućica
U 2021. godini odvijat će se ozbiljne pripremne radnje za novo prometno rješenje centra Huma koje obuhvaća izmještanje carinskih kućica i metalnog natkrića. - Prema sporazumima koje smo potpisali s Min. financija i Hrvatskim cestama općina ima obvezu provesti sve aktivnosti od projekata do ishođenja građevinskih dozvola. Nakon toga se operativno uključuju Hrv. ceste i min. financija. Cilj je poboljšati sigurnost prometa vozila i pješaka u samom centru. Idejnim projektom je predviđena izgradnja dva rotora, jedan u centru, a drugi ispred općinske zgrade, te spojna cesta. Također je predviđeno i novo rješenje samog graničnog prijelaza. Općina Hum na Sutli ovaj ozbiljan zahvat planira izvesti u koordinaciji s Ministarstvom financija i Hrvatskim cestama - kaže načelnik.

Još članaka iz "Hum na Sutli"

Facebook