Prethodni članak
Sljedeći članak

Povećavaju se izvorni prihodi Općine Gornja Stubica


Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Gornje Stubice donesena je, između ostalog prva izmjena i dopuna proračuna.

Do rebalansa je uglavnom došlo zbog brojnih radova od kojih će većina uskoro krenuti, a navedenim rebalansom izvorni prihodi Općine Gornja Stubica utvrđeni su u iznosu od oko 2 milijuna eura.

Jednoglasno je donesena i nova Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Gornja Stubica.

Većinom glasova općinskih vijećnika donesene su Odluke o dugoročnom i kratkoročnom kreditnom zaduživanju Općine Gornja Stubica.

Dane su i prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK.

Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2022. godinu, te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2023. godinu, kao i Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Općine Gornja Stubica za 2023. godinu.

Na prijedlog Povjerenstva za priznanja u skladu s podnesenim prijedlozima za dodjelu priznanja Općinsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2023. godini povodom 23. travnja, Dana Općine.

Općinsko vijeće donijelo je i Zaključak o otpisu nenaplativih potraživanja, te o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća PP Donja Stubica o općem stanju sigurnosti na području općine Gornja Stubica tijekom 2022. godine.

 

 

 

 

Još članaka iz "Gornja Stubica"

Facebook