Prethodni članak
Sljedeći članak

Bankarske usluge za poslovne subjekte i u Poštanskom uredu Đurmanec


U poštanskom uredu 49225 Đurmanec, odnedavno poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa za određene izdavatelje poput HEPa, Croatia osiguranja, bez naknade za uslugu platnog prometa, zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa.

Posebno napominjemo kako će uskoro biti moguće i plaćanje računa Općine Đurmanec bez naknade za uslugu platnog prometa za naše građane (npr. komunalna naknada). Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena Banka u pošti u Općini Đurmanec.

Još članaka iz "Ðurmanec"

Facebook