Prethodna kolumna
Slijedeća kolumna

Dnevnik tate Bena: Godišnji

Piše: Tomislav Benčić
Godišnji je super stvar za nas radne ljude. Malo nejdeš na posel, malo si počivaš i kaj je najgor

Godišnji je super stvar za nas radne ljude. Malo nejdeš na posel, malo si počivaš i kaj je najgorše se je jako brzo gotovo. Ali da meni nebu tak pobrinula se najbolja od svih žena. Uspješno je angažirala svojeg braceka, mojeg šogora da mi dva pomalamo par prostorija v hiži. Ali šogor nije na godišnjem pa dojde kad zgotovi posel. Normalno da sam ja izjavil nezadovoljstvo ženinim planovima, ali od toga nikakva korist. Mam prvi dan mojeg godišnjeg pojavil se šogor s alatom i matrijalom. Kaj je najgorše žena se nije štela zadovoljiti s tim da samo pofarbamo to kaj treba, nego je štela da to pošteno napravimo. To znači da u kuhinji treba sneti sve viseče elemente, odmaknuti one donje elemente, sneti radijator, lajsne one na podu,… To još niti nije najgorše. Muka mi je kad se zmislim da treba i stol s kompjuterom hmeknuti. Gdo opče zna teri je teri kabel tam? Čemu služiju? I gdo bu to nazaj poštekal na pravo mesto? Kak to ja obično delam znam da bum na kraju imel kabli viška i da bu i bez njih se delalo.

Takav godišnji ima i svojih prednosti. Skroz sam se isključil od vanjskog svijeta. Ne čitam novine i ne gledim televiziju. No, pogledam si televiziju hvečer. I još prošli tjedan sam videl da su seljaki s traktorima došli h Zagreb. I da su šteli več penez za mljeko i pšenicu. Ovima za mljeko su dali, a za pšenicu se buju još spominali. I onda su na televizoru pokazali da pšenice ima preveč, kak h svjetu, tak i pri nami. Kak sam ja ekonomsku školu završil nije mi jasno kak bi trebala rasti cena nečega čega ima preveč. A zakaj pšenice ima preveč? Morti zato jer nišči nije plan napravil kolko nam čega treba? Da su seljaki h jesen znali kolko nam čega treba morti se bi dogovorili gdo bu kaj sejal. Pa bi tak nešči pšenicu posejal, nešči koruzu, nešči ječmen,… I onda bi sega dost imeli.

Sad ja vođen logikom idem zaključivati neke stvari. Pšenice ima preveč. Čega ima preveč nemre se prodati po normalnoj ceni, nego po nižoj. Znači da bu pšenici pala cena. Če bu menjša cena pšenice, onda bu i melja jeftineša, a če bu melja jeftineša, onda bu i kruh jeftineši. A kak pšenice več sad ima preveč onda je i kruh več trebal postati jeftineši. Ali nije. Jer niti melja nije jeftineša. I kam je onda prešla ta razlika h penezima? Nekome h žep. Ali kome?

Facebook