Prethodni članak
Sljedeći članak

Za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu u ovoj godini 136,9 milijuna kuna

Imamo 8 gotovih građevinskih dozvola za izgradnju novih sportskih dvorana i gotovih 6 građevinskih dozvola za dogradnju škola, rekao je župan Kolar


Što se Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu KZŽ tiče, u prošloj su godini realizirana sredstva od 87,4 milijuna kuna. Za materijalne troškove odnosno investicijska ulaganja za osnovne škole iznos je skoro 26 milijuna kuna, za srednje škole nešto više od 9 milijuna kuna, za učeničke domove 1,2 milijuna kuna i ostala kapitalna ulaganja u školama iznosila su 5,7 milijuna kuna, ukupno skoro 42 milijuna kuna, rekla je pročelnica Mirjana Smičić Slovenec.

Županijska vlastita sredstva u 2021. uložena su u iznosu 20,6 milijuna kuna, koji se rasporedio na investicijska ulaganja u osnovne i srednje škole 4,5 milijuna kuna, za sufinaniranje učenika srednjih škola 2,5 milijuna kuna, radne bilježnice za osnovnoškolce 1,5 milijuna kuna. Stipendiramo učenike i studente, na što je utrošeno1,5 milijuna kuna, za preko 300 učeničkih odnosno studentskih stipendija. Tijekom godine ulažemo za potrebe hitnih investicijskih ulaganja u školama, pa smo prošle godine na tu namjenu uložili 290 tisuća kuna i nastavili smo s potporom institucijama visokog obrazovanja u kZŽ, u iznosu od 1 milijuna kuna. Osiguravamo i dodatna vlastita sredstva za učenike s teškoćama odnosno za osiguravanje programa sufinaniranja programa u posebnim ustanovama te prijevoza, u iznosu185 tisuća kuna, rekla je Smičić Slovenec. Tu su i ptpore za e - tehničare, potpore školama za nadarene učenike, provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja, učenička natjecanja, građanski odgoj i obrazovanje. Tu je i aplikacija za pripremu za državnu maturu te usavršavanje učitelja i stručnih suradnika.

- Što se tiče naših vlastitih sredstava, i ulaganja investiranja u škole, realizirana su sredstva od 4,5 milijuna kuna. Veće investicije su sanacija PŠ Peršaves, uređenje prostora Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, dijela prostora OŠ Krapinske Toplice, uređenje školskog igrališta PŠ Prišlin, izgradnja pristupne rampa za pomoć invalidnim osobama u PŠ Novi Golubovec, sanacija krovišta i uređenje ulaza u OŠ Konjščina, rekonstrukcija rasvjete u SŠ Bedekovčina, sanacija školske kuhinje i dijela rasvjete u OŠ Tuhelj. Tu je i uređenje školskog igrališta u OŠ Donja Stubica, u OŠ Lobor su se uredile sanitarije, sufinanciranje specijaliziranog praktikuma OŠ Bedekovčina , nabava dvoranske pokrivke u OŠ Zlatar Bistrica, uređenje prilaza SŠ Konjščina, košarkaškog igrališta u PŠ Martinščina, vanjskog igrališta pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice i parka, a u OŠ Budinščina izmijenila se stijena na ulazu u školu. Ostala ulaganja različite vrste po ostalim školama su u iznosu 735 tisuća kuna. Također, 13.5. je bilo otvorenje sportskedvorane u Zlatar Bistrici, iznos prošle godine je bio 3 milijuna kuna, a ukupna vrijednost je 23,6 milijuna kuna – rekla je pročenica.


U izradi je projektno – tehnička dokumentacijea u iznosu od milijun kuna. Projektirale su se dvije školske sportske dvorane, pri OŠ Sveti Križ Začretje i SŠ Zlatar te izradila dokumentacije za energetsku obnovu učeničkog doma SŠ Bedekovčina, energetsku obnovu OŠ Tuhelj, za dogradnju i rekonstrukciju dijela OŠ Radoboj, dogradnju OŠ Zlatar Bistrica i izrađena su ostala projktiranja po školama poput kao uređenja prostora u SŠ Pregrada, u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, OŠ Tuhelj i Pregrada. - U prošloj godini izvršile su se sanacije škola stradalih u potresu u ukupnom iznosu 3,1 milijun kuna. Najveći dio je otpao na OŠ Krapinske Toplice, 2,5 milijuna kuna te OŠ Kumrovec 409 tisuća kuna, a po ostalim školama 132 tisuće kuna – rekla je pročelnica.

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je najveći projekt u provedbi Regionalni centar kompetentnosti, ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, procijenjene vrijednosti 130 milijuna kuna. SŠ Zabok djelomično je stručena i u tijeku je ocjena i pregled ponuda za izvođenje radova izgradnje novog regioalnog centra. - Važno je da usporedno s tim infrastrukturnim dijelom projekta teče i projekt RECEZA, kojim su zapravo predviđene različite soft aktivnosti. Imamo i oko 12,5 milijuna kuna projekata manjeg obima, što se tiče financijske alokacije, ali doprinosa odgoju i obrazovanju velikog – Baltazar, Zalogajček, Shema školskog voća i povrća, Školski medni dan, Profesor Blazatar online – napomenula je Petek.

U provedbi je i projekt Znanstveno – edukativno – zabavni centar kojem je procijenjena vrijednost 141 milijun kuna. Trenutno su u realizaciji 2 faze istovremeno, faza 1 koja obuhvaća zapravo pripremu projektno – tehničke dokumentacije i faza 2 koja znači obiljećava sanaciju od potresa u dvorcu.

-U području kulture najznačajniji je javni poziv koji je trenutno u tijeku. U prošloj godini sredstva koja su bila namijenjena su nešto malo više do 800 tisuća kuna. Sredstva za provedbu svojih projekata odnosno programa dobio je 101 projekt. Postoje i neke udruge i organizacije civilng društva koja dobivaju sredstva za rad direktno iz proračuna, to je ZAKUU KZŽ, Povijesna postrojba KZŽ, Kajkavijana, kao i manifestacije od interesa KZŽ, koje smo podržali sa 120 tisuća kuna, to su Tjedan kajkavske kulture, GFUK, Seljačka buna, Dani K. Š. Gjalskog i Tabor Film Festival. Posebnu pažnju prošle godine smo pridali izgradnji i obnovi sakralnih objekata, za što smo izdvojili 350 tisuća kuna, ali i uređenu pojedinih objekata spomen kuća i spomen obilježja na kojima njegujemo naše kulturne baštine. poptora uređenju Hiži zagorskih štrukli, Spomen kuća Rudofla Perešina, uređenju rodne kuće Franje Tuđmana, Kulturnog doma u Kumrovcu, uređenju Kuće Janka Leskovara te manifestaciji Susreti za Rudija. Što se tiče sporta, KZŽ prvenstveno podržavamo kroz sufinaniranje rada Sportske zajednice KZŽ u iznosu 1,1 milijun kuna te kroz Županijski školski sportski savez u iznosu 200 tisuća kuna. Zajednica tehničke kulture dobila je 80 tisuća kuna.
U 2022. godini planira su sredstva od 136,9 milijuna kuna, radi se o 48,5 posto prračuna KZŽ, za ovu godinu.

- Decentralizirana sredstva su na istoj razini, kao i prošle godine, no vlastita sredstva su veća za 9 milijun kuna, a sredstva koja su iz ostalih izvora, prije svega EU fondova, minsitarstva i kreditnih sredstava su veća za 20 milijuna kuna. Planiramo u ovoj godini energetske obnove naravno vezane uz objavu natječaja na koje ćemo se prijaviti u OŠ Marija Bistrica, Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Učenički dom SŠ Bedekovčina, OŠ Lijepa naša Tuhelj te PŠ Dubrovčan. Tu su i projekti izgradnje nove PŠ u Lazu Bistričkom te sveobuhvatna obnova zgrade PŠ Putkovec, izgradnja sportske dvorane u Petrovskom, izgradnja novog Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice – rekla je Petek.

Dodala je da je u tijeku apliciranje na natječaja Ministarstva regionalnog razvoja, za sanaciju zgrade PŠ Gorjakovo, sanaciju krovišta PŠ Petrova Gora i uređenje potkrovlja OŠ Tuhelj. U najavi Ministarstva znanosti i obrazovanja su natječaji koji će omogućiti prijavu naših škola koje zahtijevaju dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju kako bi mogle svoje prostore prenamijeniti da se dobe uvjeti za cjelodnevnu nastavu.

Župan Željko Kolar zahvalio je učiteljima, profesorima, djeci i roditeljima na angažmanu u protekloj godini obilježenoj COVID - om. – Bili smo županija gdje su djeca provela najviše vremena u školama, gdje smo zajedno s ravnateljima škola na dnevnoj razini procjenjivali situaciju, određivali modele pohađanja nastave s ciljem da djeca budu što više na A modelu, a da opet pazimo na njihovu sigurnost i zdravlje – rekao je župan.

- Mi smo se pripremali za novu financijsku omotnicu i mehanizam, imamo 8 gotovih građevinskih dozvola za izgradnju novih sportskih dvorana, jedna će biti izdana za Zlatar za mjesec dana, imamo gotovih 6 građevinskih dozvola za dogradnju škola. Prema informacijama iz ministarstva, dokumentacija po prvi puta neće biti uvjet za prijavu za natječaj nego će to biti riješeni imovinsko – pravni odnosi i idejno rješenje. Otvara nam se još veću prostor za prijavu još većeg broja škola, međutim s obzirom da još uvijek ne znamo uvjete poziva koji će biti raspisan, ne možemo sa sigurnošću reći s koliko škola i dvorana ćemo se prijaviti. No mogu reći da njihova vrijednost neće bizi manja od pola milijarde kuna. To znači da ćemo do 2025. ući u ozbiljan investicijski ciklus. Treba naglasiti da u našem Razvojnom porazumu su dva projekta iz obrazovanja u top 5, a to je ZEZ, i nova škola Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice. Mi objektivno imamo pripremljenih projekata u obrazovanju negdje oko 700 milijuna kuna. Iz ukupnog iznosa predviđenog je jasno da ne možemo očekivati da će sve prijave proći, međutim očekujemo jedan veći dio kolača od tog javnog natječaja. Planovi za 2022. su za 20 milijuna naših vlastitih sredstava veći od izvršenja proračuna za 2021., a nakon što se definiraju projekti iz Mehanizma za oporavak i otpornost, taj iznos će biti nekoliko puta veći. To sve radimo prije svega zbog naše djece i maldih, da im omogućimo što bolje uvjete u školama te zbog učitelja i pofesora da imaju što bolje uvjete za rad. To je najbolje moguće ulaganje koje županija može poduzeti u idućem periodu - zaključio je Kolar.

Još članaka iz "Županija"

Facebook