Prethodni članak
Sljedeći članak

Tko bi ove godine trebao dobiti plakete i povelje Krapinsko - zagorske županije?


Krapinsko-zagorska županija poziva na dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Županije. Ovlašteni predlagatelji za dodjelu priznanja su župan, vijećnici Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Priznanja koja će se dodjeljivati u prigodi Dana Županije  u 2023. godini su: Plaketa Krapinsko – zagorske županije za životno djelo (može se dodijeliti samo jedna plaketa), za doprinos ugledu i promociji Krapinsko – zagorske županije (dodjeluju se najviše dvije plakete), za iznimno postignuće u protekloj godini (dodjeljuju se najviše dvije plakete), kao i Povelja Krapinsko – zagorske županije (može se dodijeliti najviše 5 povelja).  Odluku o dodjeli priznanja donosi Županijska skupština na prijedlog Povjerenstva za priznanja. Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se Povjerenstvu za priznanja Krapinsko – zagorske županije osobno ili poštom putem Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1 ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected] Prijedlozi moraju biti dostavljeni zaključno s 1. ožujka 2023. godine bez obzira na način dostave. 

Još članaka iz "Županija"

Facebook