Prethodni članak
Sljedeći članak

Objavljena dva Javna poziva – vrijednost sredstava 435.400,00 eura

Važni javni pozivi za kulturne djelatnike – uskoro i radionica


Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, kao i Objavljen je i Javni poziv za djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Natječaje su danas u Krapini predstavile zamjenica župana KZŽ Jasna Petek i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Mirjana Smičić Slovenec.

Zamjenica župana uvodno je podsjetila da KZŽ već dugi niz godina objavljuje ove pozive. ''Program Javnih potreba u kulturi za 2023. je usvojen prošle godine na županijskoj skupštini i slijedom tog programa otvorena su ova dva poziva'' – rekla je Petek, ali i napomenula da je prošle godine u srpnju donesen novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju Javnih potreba u kulturi, koji je donio određene novine, a koje su imale posljedice i na ova dva poziva. ''Sredstva se dodjeljuju isključivo temeljem Javnih poziva, a iznimno se, vrlo rijetko, može se potpora dodijeliti izravno, kada se zbog žurnosti nije moglo predvidjeti u programu. Važno je napomenuti da prema navedenom Zakonu, ukupan iznos sredstava koja se izravno dodjeljuju ne smije prelazi 5 % ukupnog iznosa.'' – rekla je Petek. Kulturno vijeće, kao i do sada sve prijave valorizira, temeljem određenih kriterija, koji su u uputama razrađeni, a ono što je novina, da Kulturno vijeće nakon provedenog postupka županu dostavlja prijedlog koji sadrži popis programa i projekata, ali i sa predviđenim iznosom financijske potpore.

''Od 23. siječnja otvorena su dva Javna poziva, ukupne vrijednosti 435.400,00 eura odnosno nešto više od 3,2 mil. kuna'' – naglasila je Petek. Od toga  na Javni poziv za kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja otpada 218.000,00 eura, odnosno nešto više od 1,6 mil kuna, a na Javni poziv za djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom 217.000,000 odnosno 1,6 mil. kuna. Prijaviti se mogu najviše dva projekta, a pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju: Javne ustanove u kulturi, Umjetničke organizacije, Samostalni umjetnici, Udruge, Jedinice lokalne samouprave, Druge fizičke i pravne osobe: Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine, Pravne i fizičke osobe koja obavljaju gospodarsku djelatnost, Javne ustanove koje obavljaju djelatnost iz područja znanosti, o Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Turističke zajednice, Vjerske zajednice, Ostale fizičke osobe (građani).

Zamjenica župana je pozvala sve koji rade i bave se kulturnom djelatnošću na području KZŽ da pogledaju ove Javne pozive, jer se svi programi i projekti financiraju upravo kroz ove Javne pozive.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Mirjana Smičić Slovenec također je naglasila da se zbog izmjene Zakona o kulturnim vijećima i financiranju Javnih potreba u kulturi nametnula promjena u Javnim pozivima.

''Raspisana su dva javna poziva, prvi je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023., a prioritetna područja su kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja.'' naglasila je Smičić Slovenec. Prioritetno područje I odnosno kulturne djelatnosti obuhvaćaju arhivsku djelatnost, muzejsku djelatnost, knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost te audiovizualnu djelatnost. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK  do najviše 9.290,60 EUR/ 70.000,00 HRK. Prioritetno područje br. 2 - Kulturno-umjetničko stvaralaštvo uključuje dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK do najviše 3.318,07 EUR/25.000,00 HRK.  Iznimno od navedenog, prijavitelju Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije po ovom se Pozivu može dodijeliti financijska potpora u maksimalnom iznosu do 26.544,56 EUR/200.000,00 HRK. Prioritetno područje br. 3 - Transverzalna područja obuhvaća međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, digitalizaciju u području kulture. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 398,17 EUR/ 3.000,00 HRK do najviše 13.272,28 EUR/100.000,00 HRK.  Prijaviti se mogu najviše dva programa/projekta. Za kulturne djelatnosti može se ugovoriti financiranje od 398,17 do najviše 9.290,60 eura; za kulturno-umjetničko stvaralaštvo potpora može biti najviše 3.318,07 eura dok je za transverzalna područja maksimum 13.272,28 eura. Iznimno od navedenog, Zajednici amaterskih kulturno-umjetničkih udruga KZŽ može se dodijeliti financijska potpora najviše do 26.544,56 eura. 

Objavljen je i javni poziv za djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. I tu su tri prioritetna područja: Obnova, uređenje i valorizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine; Obnova i izgradnja objekata kulturne baštine te Očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine. Iznos financiranja po pojedinoj prijavi je od 398,17 do najviše 26.544,56 eura.

Sukladno Programu, prioritetno područje Javnog poziva je djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Prioritetno područje obuhvaća sljedeća područja: Obnova, uređenje i valorizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine  (potpore za obnovu i uređenje nepokretne i pokretne kulturne baštine, hitne intervencije na zaštićenoj kulturnoj baštini (rizik od urušavanja i trajnog propadanja), potpore za održivo upravljanje i revitalizaciju obnovljene kulturne baštine (znanstveno-edukacijski centri, itd.), potpore za uređenje, obnovu, izgradnju kulturne baštine na nacionalnoj razini i u inozemstvu od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, potpore za istraživanje, očuvanje i promociju arheološke baštine); Obnova i izgradnja objekata kulturne baštine

(potpore za obnovu i izgradnju objekata kulturne baštine različite namjene (sakralni objekti, objekti tradicionalne arhitekture,  domovi kulture, rodne kuće/spomen kuće znamenitih autora s područja Krapinsko-zagorske županije); Očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine (potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine kroz uključenost u protokolarne potrebe Krapinsko-zagorske županije, potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine (jezici, dijalekti, govori, usmena književnost, tradicijski obrti i umijeća, igre, obredi, običaji, rukotvorstvo, vještine, proslave, itd.)

Na javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave. Prijave se šalju na propisanim obrascima isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava Krapinsko-zagorske županije. Zadnji dan za dostavu prijava je srijeda, 22. veljače 2023. Javni pozivi objavljeni su na županijskoj web stranici.

Pročelnica je dodala da je omogućeno postavljanje pitanje vezano uz Javne pozive i to do 6. veljače, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni do 13. veljače. Također 7. veljače u Poduzetničkom centru održat će se i informativna radionica, pa je pročelnica pozvala sve zainteresirane da se odazovu.

 

Još članaka iz "Županija"

Facebook