Prethodni članak
Sljedeći članak

Ministar Bačić od jutra u posjetu Zagorju. Dao je veliko obećanje Zagorcima


Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je u službenom posjetu Krapinsko – zagorskoj županiji.

U društvu župana Željka Kolara i načelnika Općine Gornja Stubica Jasmina Krizmanića obišao je novoizgrađenu zamjensku obiteljsku kuću, prema modelu novčane pomoći, u Gornjoj Stubici. Vlasniku kuće uklonjena je kuća koja je oštećena u potresu (na lokaciji Slani potok 78a) te je vlasnik izgradio novu kuću po modelu novčane pomoći (samoobnova) na lokaciji Zagrebačka bb u Gornjoj Stubici.


Načelnik Krizmanić rekao je da je u gornjostubičkoj općini, koja je najteže pogođena, nakon potresa bilo prijavljeno 290 obiteljskih kuća te da mu je drago što se može pokazati i ovakav primjer kuće koja je u fazi samog useljenja. – Obećano je od strane ministarstva da će se obiteljske kuće na određen način rješavati tijekom ove godine i po nekim projekcijama i procjenama očekujemo da bi faza građenja počela negdje tijekom ljeta. Hvala Vladi i ministru Bačiću što su iz Fonda solidarnosti osigurali značajna sredstva za sanaciju cesta koja su bile oštećene u potresu jer bez tih sredstava lokalne samouprave ne bi mogle s vlastitim sredstvima napraviti sanaciju – rekao je Krizmanić.

Župan Željko Kolar zahvalio je ministru jer je danas uručio potpisanu odluku o povećanju alokacije za povrat u ispravno stanje infrastrukture, što se prije svega odnosi na prometnice, za dodatni iznos od 12.627.000 eura. – Sada je naša ukupna alokacija 35 milijuna eura. To je ogroman novac koji će koristiti naša Županijska uprava za ceste i 15 naših gradova i općina koji su stradali u Zagrebačkom potresu, gdje je KZŽ provodbeno tijelo odnosno PT1 tijelo. Mi smo analizirali i projekte koje su prijavile i naše JLS u Ministarstvo gospodadstva na Petrinjski potres, a isto tako i dio gdje smo prijavili za Ministarstvo kulture i Ministarstvo prometa. Provedba bi mogla biti preko 80 milijuna eura – rekao je župan.

Uputio je i poruku građanima koji se još nisu vratili u svoje domove nakon potresa. – Držat ćemo se krajnjih rokova koje smo dogovorili na prošloj koordinaciji. Mogu reći samo da se vidi ogroman iskorak u aktivnostima koje su provodene i sam uvjeren da ćemo što smo se danas dogovorili i izrealizirati – rekao je Kolar.
Župan je dodao i da je uvjeren da građevinska operativa ima mogućnost do 30. lipnja potrošiti novce i izvesti radove u visini za još 6 milijuna eura. – To sam danas prezentirao ministru, zatraženo je dodatno obrazloženje koje ćemo dostaviti sljedeći tjedan i nadam se da ćemo biti dovoljno uvjerljivi da nam se odobri. Time bi zaokružili sve zahtjeve svih JLS i ŽUC – a za sve lokacije za koje imamo pripremljeni projektnu dokumentaciju – naglasio je župan.


Ministar Bačić istaknuo je da se na području Krapinsko – zagorske županije provode projekti financirani iz Fonda solidarnosti u vrijednosti 100 milijuna eura. - To su projekti koji se odnose na obnovu zgrada javne namjene kao i javne infrastrukture. Sama Županija s današnjim danom kao operativno tijelo proodi projekte u iznosu od 35 milijuna eura. Pored toga, Županija je i krajnji korisnik sredstava na kojima je oko 15 milijuna eura radova koji se također provode, a to se prije svega odnosi na zgrade na području županije. Ali, ne treba smetnuti s uma da druga državna tijela, i Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora prometa i infrastrukture i Ministarstvo gospodarstva te Hrvatske vode provode još dodatnih 50 milijuna eura na području KZŽ i nadamo se da će biti dovršeni do kraja lipnja ove godine – napomenuo je ministar.

Što se tiče obnove obiteljskih zgrada odnosno privatnih imovine, do kraja svibnja bit će uklonjeni svi objekti koji su predviđeni za rušenje i do kraja godine će započeti gradnja svih zamjenskih objekata na području KZŽ, rekao je ministar. - Praktički iduće godine neće biti više ni jednog objekta koji nije ili dovršen ili u fazi izgradnje – istaknuo je Bačić.

Ministar je komentirao i princip samoobnove, prema kojem je građena i kuća koja je danas obiđena. - Gospodin je sam krenuo u obnovu po starome modelu. Mislimo da je projekt samoobnove dobar, no sada je unaprijeđen. Prema starom modelu i zakonu, sredstva se ne dostavljaju unaprijed, već prema dostavljenim računima, sukcesivno kako se realiziraju radovi i pojedina faza objekta dovršava, tako se sredstva uplaćuju. Po novom modelu, vlasnik objekta u cijelosti bi dobio sredstva sukladno projektu kojeg je izradio sam. Temeljem tog projekta mi ćemo ubuduće za ovakve objekte isplaćivati cjelokupan iznos i to u ovom trenu zajedno s Hrvatskom narodnom bankom i udrugom banaka pripremamo. Ovih dana bi krenuli prve uplate u cijelosti na posebne račune koji su otvoreni u bankama za svaku vrstu samoobnove – rekao je ministar.

Dakle, vlasnik zgrade sam napravi nalaz ili pričeka da mu to napravi ministarstvo. Na temelju tog nalaza sam bira projektanta, izvođača radova, nadzornog ineženjera. - Mi mu temeljem projekta i troškovnika, sukladno našem programu mjera kojim se definira jedna od 3 moguće zgrade, 55, 70 i 85 kvadrata u ovisnosti o broju članova domaćinstva, isplaćujuemo na njegov račun cjelokupan iznos predviđen za takav objekt. I pored toga mu se još isplaćuje za njegov angažman kojeg sam provodi birajući izvođača, 3300 eura, kao i iznos za namještaj odnosno opremu cijele kuće – dodatno je pojasnio ministar.

Ministar će posjetiti i Krapinu, gdje će se sastati s gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem i obići sanaciju klizišta u Crkvenoj ulici, koje se obnavlja kroz Fond solidarnosti Europske unije.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook