Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Zlatar planira kupnju 4573 kvadrata zemljišta u samom centru


Na Gradskom vijeću Zlatara podužu raspravu je jučer izazvala Odluka o kupnji zemljišta i zgrada u vlasništvu Trgonoma d.o.o. iz Novog Marofa.

Prema Vještačkom nalazu – procjembenom elaboratu od 20.11.2023. godine poredbenom metodom procjene vrijednosti utvrđena je sveukupna tržišna vrijednost nekretnine od 663.806 eura. Riječ je o sedam zgrada i zemljištu u samom centru Zlatara koje nagrđuje njegovo središte.

– Riješili smo se dugogodišnjeg kredita, konačno smo financijski spremni za takvu investiciju, ako se dogovorimo da idemo u kupnju, Grad mora Vladi poslati zahtjev za kreditno zaduženje. Radi se o 4573 kvadrata. Svi građani jako su osjetljivi na to ruglo u centru, a nama nedostaje prostor poput multifunkcionalne dvorane, veće knjižnice, poslovnih prostora, možda bi ovdje mogle biti smještene i neke službe, uredio bi se mali trg… Ideja je mnogo – rekla je gradonačelnica.

Vijećnik Davor Kljak imao je prigovor na cijenu zemljišta, jer smatra da je previsoka i tražio da se napravi drugo  vještačenje koje će oduzeti od cijene objekte koji su ionako zapušteni i trebat će se rušiti. Gradonačelnica je odgovorila da Grad ne može određivati što će vještak ‘oduzeti’.

– Možemo biti populisti i pričati razne stvari, ali postoji egzaktna metodologija izračuna cijena kojom se vodi vještak, točan postupak, gledaju se i cijene iz porezne uprave. Cijene rastu, iduće godine bit će vjerojatno još veće. I ja bih voljela da taj prostor možemo kupiti za bagatelu, no tržišne cijene su takve kakve jesu. Pitanje je i da li će prodavatelj uopće pristati na tu cijenu, a veću mi niti ne možemo ponuditi. Mislim da je ovo dobra prilika, kada smo konačno financijski sposobni za to – odgovorila je gradonačelnica te odluku prepustila Vijeću. Odluka je prihvaćena sa šest glasova za i dva protiv, dok se vijećnik Kljak izuzeo iz glasovanja. 

Time je gradonačelnica ovlaštena da u ime Grada s vlasnikom nekretnine pokrene pregovore o kupoprodaji, za iznos ne veći od procijenjene tržišne vrijednosti zemljišta i zgrada. Ako se postigne sporazum poduzimat će se daljnje radnje potrebne za upis vlasništva, što je jedan od preduvjeta apliciranja na natječaje.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook