Prethodni članak
Sljedeći članak

AQUAE VIVAE - ZATVORENO VJEČNO GRADILIŠTE

Prošli tjedan građevinska inspekcija zatvorila je gradilište termalnog bazena s pripadajućim objektima u Krapinskim Topl


Prošli tjedan građevinska inspekcija zatvorila je gradilište termalnog bazena s pripadajućim objektima u Krapinskim Toplicama, investitora i domaćeg poduzetnika Dragutina Plahutara, većinskog vlasnika bazenskog kompleksa i hotela Aquae vivae.

Dogodilo se to nakon prijave Općine Krapinske Toplice koja je uvidom u dokumentaciju posumnjala u legalnu gradnju objekata koji se grade već godinama. Inače, priča o gradnji i preuređenju bazena u nekad turističkoj općini i gradnji najvećeg Vodenog centra u Hrvatskoj stara je deset godina, a građani jedino što znaju je da je u gradnju uloženo puno betona.

Zapisnik građevinske inspekcije do načelnika Vladimira Huzaka za sada još nije stigao, no kako ističu u Općini, samo im je stalo da razvoja Krapinskih Toplica, a ovakvim tempom ga sigurno neće biti.

- Investitor je tvrdio da za objekt u izgradnji ima građevnu dozvolu. Međutim, provjerom kod nadležnih tijela ustanovili smo da je dozvola koja je istaknuta na gradilištu u velikom raskoraku s onim što se stvarno gradi. U kolovozu ove godine nadležnim tijelima smo uputili dopis kojim tražimo da tvrtka Aquae vivae d.d. gradnju u Krapinskim Toplicama uskladi s propisima RH – pojasnio je predsjednik Općinskog vijeća Krapinske Toplice Ernest Svažić.

Što piše u prijavi?


- Uvidom u postojeća rješenja i dozvole, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Krapinsko-zagorske županije - Ispostava Zabok i usporedbom sa stanjem na terenu, vidljivo je da tvrtka Aquae vivae d.d. sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, Antuna Mihanovića 2 gradi vodeni centar koji je u potpunoj suprotnosti s izdanim rješenjima i dozvolama ili barem nije usklađen s istima. Građevna dozvola od 30. studenoga 2000., a koja podrazumijeva poštivanje lokacijske dozvole izdane 7. travnja 2000. odnosi se na rekonstrukciju tada postojećih vanjskih bazena. Točkom 5. Lokacijske dozvole određeno je da se natkrivanje tih bazena mora izvesti konstrukcijom koja se da lako montirati i demontirati. Upravo suprotno tome, investitor gradi u cijelosti novo zatvoreno zdanje izgrađeno od čvrstih materijala (beton, cigla i sl.).

Osim toga, građevina koja je već gotovo 10 godina u izgradnji se gradi na parcelama na kojima su bili otvoreni bazeni (gdje je bila predviđena samo rekonstrukcija) ali i na parcelama koje nisu obuhvaćene nikakvim dozvolama niti je na istima predviđena bilo rekonstrukcija postojećih bazena, bilo gradnja objekta kakav sad niče. Dakle, bazeni i popratni objekti, koje je trebalo rekonstruirati, više ne postoje, a investitor građevine u izgradnji za gradnju iste nema nikakve dokumentacije (lokacijsku, građevinsku dozvolu), a niti je približno usklađena s gabaritima demontažnih objekata predviđenih navedenim dozvolama. Isto tako, valja napomenuti da uslijed gradnje bez odgovarajuće tehničke dokumentacije objektivno postoji i opasnost za ljude i sam objekt, jer nisu poznati tehnički standardi primijenjeni pri ovoj bespravnoj gradnji, niti je iste moguće utvrditi – upozorava Općina u svojoj prijavi, a koju potpisuje načelnik Vladimir Huzak.

U prijavi piše i kako je investitor, prema njihovom saznanju, ishodio načelnu građevinsku dozvolu od 5. veljače 2001., ali prema podacima Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Krapinsko-zagorske županije - Ispostava Zabok, nakon te načelne dozvole za vodeni centar u Krapinskim Toplicama nije zatražena građevna dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta. – Godine 2003. i 2004. izdana su rješenja kojima su odbijeni zahtjevi za lokacijsku dozvolu – piše u prijavi adresiranoj na Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjel inspekcijskog nadzora PJ u Krapini za područje KZŽ.

Prijavu su potkrijepili dokumentima i fotografijama. Općina Krapinske Toplice još je navela kako se ovakvom bespravnom gradnjom ugrožava sigurnost ljudi i objekata, ne poštuju propisi iz oblasti graditeljstva te se već 10 godina gradi objekt bez ikakve tehničke dokumentacije (projekti, revizija, statika i sl.).

Direktora Aquae Vivae d.d. Dragutina Plahutara zamolili smo za komentar nakon zatvaranja gradilišta, te zamolili za odgovore na sljedeća pitanja.

Pitali smo koje dozvole kao investitor posjeduje, te što misli poduzeti dalje? Hoće li gradnja stati ili pak postoji mogućnost da će kompleks ipak jednog dana otvoriti svoja vrata? Kako gradnja kompleksa traje poprilično dugo, da li je glavni problem u financiranju, kao što to već bilo istaknuto, te da li je istina da je Aquae Vivae dobila dva velika kredita od HBOR-a.

Evo što je direktor Aquae Vivae d. d. Dragutin Plahutar odgovorio. Odgovor na njegov zahtjev objavili smo bez preinaka i kraćenja.

Odgovor Dragutina Plahutara


1. Prijava mi nije dana na uvid te istu ne mogu komentirati.
2. Tvrtka Aquae Vivae d.d. nije primila rješenje o privremenom zatvaranju gradilišta od
strane inspekcije te stoga ne možemo dati odgovor o razlozima privremenog zatvaranja
gradilišta.
3. Tvrtka Aquae Vivae d.d. izgradila je vodeni centar tako da su dovršeni svi dijelovi
bitni za ostvarivanje njegove namjene, u mjeri prikladnoj za uporabu građevine. Pred
završetkom je izrada potrebne dokumentacije koja je prilog zahtjevu za izdavanje potvrde
izvedenog stanja, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji od
13. 07. 2007.
4. Tvrtka Aquae Vivae d.d. osnovana je 1947g. i od osnivanja do danas izvršava sve
obveze prema državi, zaposlenicima, bankama i dobavljačima, u tom vremenskom razdoblju
nikada nije bila pozvana na platež svojih obveza, a da ih nije podmirila.
5. Smatram da je mjera privremenog zatvaranja gradilišta nepotrebna i štetna kako za
tvrtku Aquae Vivae d.d. tako i za općinu Krapinske Toplice.
6. Božićno je vrijeme, vrijeme nade i radosti, vrijeme za preispitivanje samih sebe,
možemo li biti bolji?

Još članaka iz "Turizam"

Facebook