Prethodni članak
Sljedeći članak

Projekt: Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja „Žene biraju novu šansu“

Predstavljanje preporuka za zapošljavanje žena i razmjena iskustava rada sa nezaposlenim ženama u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji

U utorak 23.03.2021. održano je online događanje na kojem smo predstavili Preporuke za zapošljavanje žena u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji. Preporuke su izrađene u sklopu projekta „Žene biraju novu šansu“ koje smo provodili od ožujka 2019. – ožujka 2021. godine te smo kroz projekt educirali i osnažili ukupno 73 žene kroz edukacijske programe, programe osposobljavanja i putem individualnih savjetovanja.

Kroz radionice na teme: Osobne vrijednosti i ciljevi, Osobni proces promjene, Kriza-promjena-tranzicija, Komunikacijske vještine-uvod, mitovi u komunikaciji, prepreke, stilovi, aktivno slušanje; Samopouzdanje, Vještine prezentacije, Pregovaračke vještine, Motivacija, Osobni plan, CV i Zamolba za posao - ukupno je sudjelovalo 50 žena. 23 žena sudjelovalo je kroz programe osposobljavanja i edukacije: Knjigovotkinja za OPG, Ekopoljoprivrednica i Aromaterapeutkinja. 41 sudionica sudjelovala je u završnoj evaluaciji projekta kroz online upitnik i online intervju.

 

Cilj projekta bio je Educirati i osnažiti žene za rad u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji, u procesu aktivnog traženja posla i učenja, procesu samozapošljavanja, i pružiti pravnu pomoć i savjet ženama iz radnih i socijalnih prava u borbi protiv diskriminacije.

Preporuke su temeljene na analizi dostupnih podataka o položaju žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji kao i na završnoj evaluaciji projekta.

Preporuke su namijenjene prvenstveno članicama i članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i Partnerstva za tržište rada Krapinsko – zagorske županije. Sve partnerske organizacije na projektu su ujedno i članice navedenih partnerstava za zapošljavanje i tržište rada.

 

Na online događanju sudjelovale su predstavnice organizacija civilnog društva, institucija, lokalne uprave i samouprave, i razvojnih agencija te smo razgovarali i o iskustvima rada i provedbe projekata/programa za nezaposlene žene. Nakon predstavljanja preporuka u diskusiji je istaknuta važnost kontinuiteta rada sa nezaposlenim ženama, dostupnost edukacija posebno u ruralnim područjima kroz osiguranje javnog i dostupnog prijevoza , kreiranje mentorskih i savjetodavnih aktivnosti tijekom i poslije edukacije, osiguranje usluge čuvanja djece u vrtićima za nezaposlene osobe i kreiranje edukacijskih programa u okviru poslovnih inkubatora s naglaskom djelatnosti koje nisu vezane samo uz STEAM područja i nove tehnologije.

 

Preporuke za članice i članove Loklanog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i Partnerstva za tržište rada Krapinsko – zagorske županije:

 • U svrhu razvoja kompetencija, vještina i znanja izraditi analizu potreba žena u gradu i županiji a vezano za znanja, vještine i informacije koje žene posjeduju i koje im nedostaju kako bi se zaposlile i/ili pokrenule vlastiti posao.
 • Prema dobivenim rezultatima analize kreirati edukacijske programe koji se mogu provesti u sklopu lokalnih otvorenih učilišta uz subvenciju grada/županije.
 • Osigurati financijske resurse u proračunu grada ili županije za dugogodišnje programe i projekte koji će osigurati zapošljavanje i samozapošljavanje žena.
 • Pripremiti, prijaviti i provesti program zapošljavanja žena iznad 42 godine, bez obzira na stručnu spremu. U tom procesu osigurati mentorsku podršku i adekvatne naknade.
 • Osigurati stručnu prekvalifikaciju u skladu sa potrebama na tržištu rada ali i u skladu sa planom zapošljavanja osoba.
 • Osigurati mentorsku podršku za žene koje pokreću posao, putem lokalnih razvojnih agencija uz angažman konzultanata_ica.
 • Kroz lokalna partnerstva, kreirati programe cijeloživotnog učenja i mreže podrške za nezaposlene žene
 • U suradnji s poslodavcima javnog i privatnog sektora, kreirati „praksu“ za žene koje neko vrijeme izbivaju iz svijeta rada. Praksa uključuje mentoriranje i naknadu za obavljanje prakse.

 

Mladim ženama bez radnog iskustva pomoglo bi se da po završenom obrazovanju steknu dodatna znanja, vještine i iskustvo na poslovima za koje su se obrazovale.

Starijim ženama koje imaju radno iskustvo, ova mjera osigurava primjenu do sada stečenih znanja no i usvajanje novih vještina vezano za njihov dosadašnji rad. Time im se otvara mogućnost da se povežu s poslodavcima i mogućnost stalnog zaposlenja obzirom na iskustvo koje žene imaju ali neko vrijeme nisu aktivno obavljale poslove.

 • Razviti online edukacije, svima dostupne i jasno prezentirane sa modelima umrežavanja i povezivanja nezaposlenih žena i onih koje pokreću posao.
 • Razviti online podršku / mentorstvo /coaching alate za rad sa nezaposlenim ženama.
 • Uključiti u edukacijske projekte pakete za online nastavu (tablete, pristup internetu/homebox, osnovne programe za nastavu) u svrhu organizacije provedbe online edukacija.
 • Osigurati prijenos znanja i iskustava lokalnih partnerstava u radu sa nezaposlenim ženama (tematske grupe LPZ-a i Partnerstva za tržište rada).

 

"Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje."

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook