Prethodni članak
Sljedeći članak

Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Radoboj


U cilju bolje preglednosti i urednosti uz nerazvrstane ceste na području Općine Radoboj počeo drugi ovogodišnji otkos trave. Otkosom trave obuhvaćene su sve nerazvrstane ceste na području Općine, odnosno dionice na kojima se obavlja i zimsko čišćenje. Korisnici služnih puteva i poljskih puteva temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina dužni su sami održavati prohodnost poljskih puteva, odnosno uklanjati sa istih grane i živicu koja ometa normalno korištenje istih.

Još članaka iz "Radoboj"

Facebook