Prethodni članak
Sljedeći članak

Kolar: ‘Nakon 30. lipnja strojevi ne staju, nastavljamo sa sanacijom klizišta i modernizacijom cesta'

Na pregradskom području obnavljat će se mnoge dionice cesta


Župan Željko Kolar, ravnatelj ŽUC – a Stjepan Sirovec i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj obišli su lokacije na kojima će se obnavljati ceste na pregradskom području.

Kako je istaknuo Sirovec, ŽUC na području grada Pregrade upravlja s nešto više od 38 županijskih i lokalnih cesta. U planu su radovi osnosno sanacije na četiri lokacije županijskih i lokalnih cesta, a one su podijeljene u dvije grupe radova jer se jedne financiraju iz Fonda solidarnosti EU i ti radovi moraju završiti do 30. lipnja, a jedna grupa radova se financira iz redovnog programa ŽUC – a odnosno suradnjom s HBOR – om.

- Što se tiče programa Fonda solidarnosti, radi se o dvije županijske ceste, jedna je ŽC2218 na području Gorjakova, u neposrednoj blizini škole u Gorjakovu, a radi se o sanaciji oštećenja u duljini nešto više od 1,5 km. Vrijednost je 151.000 eura, Colas je izvođač radova, a radovi se očekuju u drugoj polovici svibnja, ovisno o vremenskim uvjetima. Druga dionica je županijska cesta 2117 u naselju Marinci, radi se o sanaciji kolničke konstrukcije u duljini 1,5 km, a ta vrijednost je nešto više od 184 tisuća eura. Radovi su ugovoreni, Colas je izvođač i moraju biti završeni do 30. 6., a očekuje se izvođenje radova u drugoj polovici svibnja – rekao je Sirovec.

Iz vlastitog programa sanirat će se dionica lokane ceste u Valentinovu i Benkovu. – U planu je sanacija ceste u dužini nešto više od 750 m, predviđena vrijednost radova je nešto više od 85.000 eura, s time da u ovom dijelu Grad Pregrada planira izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje, pa će se ti radovi koordinirati na način da se prvi izvede nogostup i oborninska odvodnja, a onda se mi uključimo sa sanacijom ceste. Druga dionica koja je planirana kroz taj dio je ŽC 2117 u naselju Pavlovec Pregradski, 1,5 km snacije ceste gdje su radovi predviđeni 165.000 eura. Ti radovi iz našeg programa planiraju se u drugoj polovici ove godine – najavio je Sirovec.

Gradonačelnik Vešligaj istaknuo je da grad Pregrada ima najviše nerazvrstanih cesta i najviše županijskih u KZŽ. - Nikada se nije toliko radilo na cestovnoj infrastrukturi, imamo radove na 21 lokaciji u svim mjesnim odborima, dijelom sanacija klizušta, dijelom sanacija nerazvrstanih cetsa. Drago mi je da se uključio i ŽUC i da će se sanirati i na području MO Stipernica i Gorjakovo te Sopot, ali i ovdje gdje je u najavi jedna velika investicija, radovi na cesti koja povezuje naselje Valentinovo s Benkovim. Ova cesta je dugogodišnji problem koji iziskuje dobru pripremu - rekao je Vešligaj.

Župan Željko Kolar rekao je da ova najava radova pokazuje dvije stvari. – Pokazuje koliko bili spremni što se tiče dokumentacije i koliko smo imali u planu i programu predviđeno investicija na području Pregrade, a s druge strane koliki je problem klizišta i dotrajalosti asfalta na lokalnim i županijsim cestama na ovom području. Nakon ovog investicijskog ciklusa koji će se završti nakon Fonda solidarnosti i našeg kredita koji uzimamo preko HBOR – a i koji ćemo završiti do jeseni sljedeće godine, morat će se vidjeti toliko velika uložena količina novaca u sanacju klizišta i asfaltiranje cesta. Nakon 30.6. strojevi na području KZŽ ne staju, nego samo u kontinuitetu nastavljamo dalje na sanaciji klizišta i modernizaciji cesta – rekao je župan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook