Prethodni članak
Sljedeći članak

Gradu Pregradi i partnerima 60 tisuća eura za energetsku tranziciju

Dobivena sredstva jednim će se dijelom koristiti za izradu projektne dokumentacije za biciklističku stazu koja će povezivati Pregradu, Krapinske Toplice i Zabok, i biti dio mreže biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije


Nakon uspješne prijave na javni poziv inicijative European City Facility za gradove i općine koji imaju plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, Grad Pregrada s partnerima Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice ostvario je bespovratna sredstva od 60.000 eura za izradu investicijskih koncepata održive energije. Riječ je o konceptu koji obuhvaća različita tehnološka rješenja te predstavlja temelj funkcionalnog povezivanja područja zaštite okoliša, energetike i mobilnosti potreban za donošenje odluka u financiranju eventualnih projekata.

Bespovratna sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije, i to posebno za razvoj investicijskih koncepata u području solarne energije i urbane mobilnosti. Dobivena sredstva jednim će se dijelom koristiti za izradu projektne dokumentacije za biciklističku stazu koja će povezivati Pregradu, Krapinske Toplice i Zabok, i biti dio mreže biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije.
Inicijativa European City Facility, pokrenuta u okviru programa Horizon 2020, pruža stručnu i financijsku podršku gradovima i općinama u pripremi potrebnih analiza i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta.

Kroz provedbu EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja.
U Hrvatskoj ulogu Nacionalnog stručnjaka provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), a ulogu nacionalne mreže Udruga gradova u RH.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook