Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Pregrada gradit će područni vrtić

Prijavili su projekt na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava


Grad Pregrada prijavio je projekt izgradnje Područnog objekta Dječjeg vrtića 'Naša radost' Pregrada na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava 'Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova'. Riječ o javnom pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja za koji su sredstva osigurana kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Naime, kako bi proširio kapacitete matičnog vrtića, Grad Pregrada u partnerstvu s Općinom Kraljevec na Sutli kreće u projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića s ciljem omogućavanja upisa većeg broja djece u novom, opremljenom, kvalitetnom prostoru. Planirana je izgradnja četiri jedinice u redovnom programu, od toga dvije jasličke skupine te dvije mješovite vrtićke skupine. Time će se smanjiti liste čekanja, povećati kvaliteta života djece i roditelja i omogućiti kvalitetan predškolski odgoj djeci.

-Grad Pregrada svake se godine susreće s većim brojem prijava za upis djece u dječji vrtić, odnosno, potrebama oko više vrtićkih i jasličkih skupina. U nastojanjima da omogućimo roditeljima kvalitetan, raznolik i dostupan sustav brige o djeci rane i predškolske dobi, u protekle tri godine proveli smo značajnija ulaganja u Dječji vrtić 'Naša radost' kroz uređenje prostorija u zgradi Sportske zajednice za jednu vrtićku skupinu te dogradnju matičnog vrtića. Međutim, potpunom zadovoljavanju potreba možemo doskočiti jedino gradnjom novog objekta – kaže pregradski gradonačelnik Marko Vešligaj, dodavši kako je to nastavak pozitivnog razvijanja demografskih politika Grada Pregrade, a sve s ciljem kako bi svim roditeljima s područja Pregrade koji imaju tu potrebu omogućili upis njihovog djeteta u dječji vrtić.

Izgradnja područnog dječjeg vrtića s kuhinjom planirana je na lokaciji sajmišta kraj reciklažnog dvorišta, koja je u vlasništvu Grada Pregrade. Čestica se nalazi unutar građevinskog područja naselja javne i društvene namjene D4 - predškolska, što je definirano II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Pregrade donesenima na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade održanoj 9. prosinca 2021. 

Inače, u protekle tri godine provedena su dva značajna ulaganja vezana uz dječji vrtić. Adaptirane su prostorije u zgradi Sportske zajednice, gdje je trenutno smještena jedna vrtićka skupina, u iznosu od 166.822,11 kn, a također je dograđen matični dječji vrtić kroz investiciju vrijednu 3 milijuna kuna.

Procijenjeni ukupni iznos projekta iznosi 11.761.500,00 kuna, a predviđeno trajanje provedbe projekta je 23 mjeseca.

 

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook