Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Pregrada će mladima sufinancirati gradnju kuće ili kupnju kuće ili stana


U ponedjeljak, 11. rujna 2023. u Gradskoj je vijećnici u Pregradi održana 15. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo devet vijećnika. Pred vijećnicima se našlo 16 točaka dnevnog rada, a nakon usuglašavanja oko dopune dnevnog reda i konačnog usvajanja zapisnika s 14. sjednice, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu te jednoglasno donijelo Zaključak u usvajanju istog, donijelo jednoglasnu Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, razmotrilo prijedlog i donijelo jednoglasnu Odluku o utvrđivanju pripadnosti Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla.

Na dnevnom redu se našlo i razmatranje prijedloga te jednoglasno donošenje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade, razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i jednoglasno donošenje zaključka o prihvaćanju istog, razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade, za što su vijećnici također glasali jednoglasno.

Jednoglasno su nakon razmatranja prijedloga donesene i Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete, razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade, dok je Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada Pregrade donesena većinom glasova, uz sedmero za i dvoje suzdržanih.

Jednoglasno su se gradski vijećnici izjasnili nakon razmatranja i za prihvaćanje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu, II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Pregrade za realizaciju kapitalnih projekata. Gradsko vijeće grada Pregrade primilo je na znanje i Informaciju tvrtke VIOP kroz Godišnje financijsko izvješća o poslovanju za 2022. godinu Revizorskog izvješća za 2022. godinu.


Zadnja, odnosno 16. točka dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća bila je Razno gdje su se kao teme spomenule pronalaženje rješenja za pronalazak defektologa za obrazovno-odgojne ustanove u Pregradi te su svi pozvani još jednom da se pridruže u ovogodišnjoj 53. manifestaciji Branje grojzdja Pregrada 2023.


Za naglasiti je kako je sukladno Gradskom programu za mlade 2021.-2025., a riječ je o strateškom dokumentu za mlade Grada Pregrade kojim će se nastojati poboljšati kvaliteta života mladih, kroz stvaranje socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih preduvjeta za njihov kvalitetan razvoj te certifikatu Grad za mlade, donesena je odluka o prihvaćanju Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Grada Pregrade. Tom se odlukom osobama do 40 godina starosti omogućuje dobivanje sredstava koja im mogu pomoći pri rješavanju svog stambenog pitanja.


Na 29. sjednici održanoj 15.12.2020. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je strateški dokument usmjeren na mlade odnosno populaciju mladih - Gradski program za mlade 2021.-2025.
U poglavlju 3. Gradskog programa za mlade u dijelu „Stanovanje, obitelj i ekonomsko osamostaljenje mladih“ cilj je omogućiti mladima rano stjecanje neovisnosti te zasnivanje vlastite obitelji kroz donošenje mjere za pomoć mladima pri rješavanju stambenog pitanja.


U suradnji sa Savjetom mladih Grada Pregrade izrađen je nacrt prijedloga odluke te je provedeno javno savjetovanje u periodu od 3. kolovoza 2023. – 31. kolovoza 2023. (29 dana) na koje je pristigla 1 primjedba koja je djelomično uvrštena u konačni prijedlog odluke.


Ova Odluka donosi se s ciljem smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području grada Pregrade. Odlukom se uređuju mjere kojima se dodjeljuju nepovratna sredstva u svrhu rješavanja stambenog pitanja kupnjom stambenog objekta ili gradnjom, propisuju se korisnici mjera, visina iznosa nepovratnih financijskih sredstava, uvjeti, dokumentacija i postupak ostvarivanja prava na dodjelu nepovratnih financijskih sredstava.
Korisnici mjera iz ove odluke jesu građani do 40. godine života na dan raspisivanja javnog poziva koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.


Prihvatljivi korisnici mjera iz ove Odluke su fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području grada Pregrade s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Dvije su mjere koje se mogu koristiti:


Mjera 1, koja se odnosi na gradnju obiteljske kuće u iznosu do 3000,00 EUR za troškove geodetskih usluga, projektiranja, stručnog nadzora, građevinskog materijala, trošak građevinskih radova ili pak troška priključka na električnu, vodovodnu, kanalizacijsku ili plinsku mrežu. Troškovi unutarnjeg uređenja poput nabave namještaja, opreme, kućanskih aparata i sl. nisu prihvatljivi troškovi.


Sufinancira se gradnja obiteljske kuće na području grada Pregrade, a može se ostvariti u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 eura, odnosno 22.603,50 kn (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,5345 kn za 1 euro) pod uvjetom da je ishođena pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući akt za gradnju, da je prijava početka građenja izvršena u godini prije raspisivanja javnog poziva ili godini raspisivanja javnog poziva, a sve prema važećim propisima gradnje.


Mjera 2 u kojoj se sufinancira kupnja obiteljske kuće/stana na području grada Pregrade.
Sufinancira se kupnja obiteljske kuće/stana na području grada Pregrade, a može se ostvariti u iznosu do najviše 3.000,00 eura, odnosno 22.603,50 kn (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,5345 kn za 1 euro) pod uvjetom da je kupoprodajni ugovor sklopljen u godini raspisivanja javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook