Prethodni članak
Sljedeći članak

Obavijest o rasporedu postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Marija Bistrica


Komunalno poduzeće ''Lijepa Bistrica'' Marija Bistrica obavještava da će se mobilno reciklažno dvorište postavljati po naseljima (osim naselja Tugonica u kojem se nalazi stacionarno reciklažno dvorište) 15. i 16. prosinca. U četvrtak 15. prosinca mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno za naselja Laz Bistrički i Laz Stubički nasuprot Vatrogasnog doma od 7.30 do 8.30 sati, za Podgorje Bistričko na parkiralištu uz Bistričku obilaznicu od 9 do 10 sati, za Mariju Bistricu u Stubičkoj cesti kod bivše Tehnomehanike od 10.30 do 12 sati, za Hum Bistrički nasuprot Hyundai Štagar od 12 do 13 sati i za Selnicu kod Vatrogasnog doma u Selnici od 13.30 do 14.30 sati. U petak 16. prosinca mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno za naselje Globočec, na adresi Globočec 103 od 7.30 do 8.30 sati, za Sušobreg Bistrički, na adresi Sušobreg Bistrički 102 kod Sempera od 9 do 10 sati, za Poljanicu Bistričku na parkiralištu kod Kapele na Vinskom Vrhu od 10.30 do 11.30 sati i za Podgrađe, kod Društvenog doma od 12 do 13 sati. Putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljat će se sljedeće vrste otpada: pesticidi, ulja i masti, fotografske kemikalije, lužine, kiseline, otapala, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterđenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući prazne spremnike pod tlakom, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, metali, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, lijekovi, baterije i akumulatori koji nisu pod KBO 20 01 33, deterdženti koji nisu pod KBO 20 01 29, filteri za ulje i EE otpad.

 

Još članaka iz "Marija Bistrica"

Facebook