Prethodni članak
Sljedeći članak

Župan Kolar proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području općine Konjščina

Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području općine Konjščina zaključno do 27. listopada do 15 sati


Župan Željko Kolar proglasio je 20. listopada prirodnu nepogodu zbog suše na području Općine Konjščina, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra Štete.

Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području općine Konjščina zaključno do 27. listopada do 15 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN na adresu Općine Konjšlina, Ivice gluhaka 13, 48282 Konjščina, radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefina 049/465-905.

-Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke obavezno upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD čestice te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Konjščina.

Sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 posto vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta. Prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačno potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika.

Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sev štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske te nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državni povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama ulsijed prirodnih nepogoda na području RH – napiminju u Općini Konjščina.

Još članaka iz "Konjščina"

Facebook