Prethodni članak
Sljedeći članak

Jednoglasno usvojen Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu, u visini 17,5 milijuna kuna

U planu izgradnja nogostupa, proširenje groblja, asfaltiranje nerazvrstanih cesta te rekonstrukcija stepenica Prečki put


Na trećoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen Proračun Grada Klanjca za 2022. godinu, kao i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Proračun za iduću godinu iznosi 17.507.200,00 kuna.

Kapitalni projekti
Od kapitalnih projekata planirana je izgradnje nogostupa u vrijednosti 780.000,00 kuna, projekt proširenja groblja vrijedan 35.000,00 kuna, projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta u iznosu od 730.000 kuna, rekonstrukcija stepenica Prečki put u iznosu od 350.000 kuna te u Dolu Klanječkom u iznosu od 50.000 kuna. Zatim izgradnja javne rasvjete u iznosu od 100.000 kuna, ali i otplata glavnice kredita za već izgrađenu javnu rasvjetu u iznosu od 300.000 kuna i kamata u iznosu od 10.000 kuna. Planirano je i investicijsko održavanje zgrade u kojoj se nalazi Croatia osiguranje na Trgu Antuna Mihanovića koja je stradala u potresu, a za što je planiran iznos od 90.000 kuna. Tu je i rekonstrukcija gornjeg kata zgrade katastra u ul. Lijepe naše za što je planiran iznos od 1.585.000 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj za uređenje kulturno-društvenih centara kroz koji bi se trebali ostvariti prihodi od 1.327.000 kuna, a 258.000 kuna osigurat će Grad.


Tekući projekti

Od tekućih projekata, 420.000 kuna planirano je za izgradnju dječjeg igrališta u Lučelnici, od čega se 380.000 kuna planira osigurati iz natječaja LAG-a, a 40.000 kuna iz Proračuna Grada Klanjca. U programu predškolskog odgoja, za financiranje rada Dječjeg vrtića “Kesten” planiran je iznos od 6.373.000 kuna, od čega se 3.930.000 kuna odnosi na otplatu glavnice kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, a 36.000 kuna na kamate, dok troškovi za djecu iz Klanjca koja pohađaju druge vrtiće iznose 78.000 kuna. U idućoj će se godini sufinancirati programi Osnovne škole Antuna Mihanovića u iznosu od 151.400 kuna. Od tog iznosa za školsku kuhinju izdvojiti će se 20.400 kuna, za nabavu pametne ploče 16.000 kuna, a za financiranje produženog boravka u školi 114.000 kuna. U programu promicanja kulturne djelatnosti, za financiranje rada Gradske knjižnice planirana su sredstva u iznosu od 644.000 kuna, a za aktivnosti Kulturnog centra 427.100 kuna. Također, u proračunu su planirane tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu od 55.300 kuna, a za donacije sportskim udrugama 222.000 kuna.

Kultura, sport, socijalna skrb
Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima planirana su sredstva u iznosu od 546.000 kuna. Za tekuće donacije u novcu za Crveni križ planiran je iznos od 41.000 kuna, a za aktivnosti političkih stranaka 30.000 kuna. Za udruge civilnog društva planiran je iznos od 58.000 kuna, a za vjerske zajednice iznos od 5.000 kuna. Također, iznos od 423.000 kuna predviđen je za organiziranje i provođenje zaštite, spašavanja i zaštite okoliša. Na sjednici su usvojeni i programi financiranja javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi za 2022. godinu te Program građenja i Program održavanja komunalne infrastrukture za iduću godinu. Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici gradski su vijećnici usvojili i II. izmjene Proračuna za ovu godinu, kao i financijske rebalanse gradskih ustanova. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjih igrališta” koji je prijavljen za sufinanciranje iz operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” LAG-a Zagorje-Sutla. 

Još članaka iz "Klanjec"

Facebook