Prethodni članak
Sljedeći članak

Gradonačelnik Brlek: 'Što ćemo više odvajati otpad, to će biti jeftinija usluga odvoza'

U ponedjeljak 31. siječnja održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Klanjca na kojoj je, između ostalog donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Klanjca


Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Klanjca donesena je radi usklađivanja s novim Zakonom o gospodarenju otpadom. Koje novosti ova Odluka donosi pojasnio nam je gradonačelnik Zlatko Brlek:

– Novim se Zakonom želi postići čim više odvajanja otpada iz kućanstva, da bi što manje komunalnog otpada završilo na odlagalištu. Na kućnom pragu putem posuda za prikupljanje odvaja se miješani komunalni otpad, bio-otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni komunalni otpad se odlaže jednom godišnje, do maksimalno 3 kubika po domaćinstvu, a sav se drugi otpad preuzima na našem reciklažnom dvorištu i to je potpuno besplatno za sve naše stanovnike – rekao je klanječki gradonačelnik Zlatko Brlek.

Fiksni i varijabilni dio cijene odvoza

Novi Zakon razlikuje dvije vrste korisnika – kućanstva i oni koji nisu kućanstva, a tu spadaju svi oni koji nekretninu koriste za obavljanje djelatnosti: poduzeća, obrti i svi ostali.

– Bitna razlika u odnosu na dosadašnji obračun skupljanja komunalnog otpada je da kriterij  za obračun miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u jednom obračunskom razdoblju. Treba napomenuti da na našem području za domaćinstva imamo plastične spremnike od 80, 120 i 240 litara, zavisno o broju članova domaćinstva:  spremnik od 80 l za 1 – 2 člana domaćinstva, onaj od 120 l za 3 – 4 člana domaćinstva, 240 l za 5 i više članova domaćinstva. Ne-kućanstva imaju spremnike od 120, 240 i 1100 litara i još će se uvijek moći kupiti vreće u koje će se također moći odvajati otpad. One će se isključivo moći kupiti kod davatelja usluge, odnosno kod komunalnog poduzeća „Zelenjak“ – dodao je Brlek.

Korisnik je dužan miješani komunalni otpad predati barem jednom mjesečno:

– To je prvenstveno radi toga da komunalni otpad završi tamo gdje mu je mjesto, na odlagalištu, a ne po šumama i u prirodi. Korisnik može birati hoće li bio-otpad predati na odvoz, ili može kompostirati sam. Prema onom što mi sad znamo i što je dosad bilo, svi smo se obvezali da ćemo kompostirati otpad, budući da smo mi ruralno područje i svatko ima dovoljno mjesta za kompostiranje na svom vrtu ili okućnici obiteljske kuće – pojasnio je Brlek.

Cijena minimalnog odvoza komunalnog otpada za kućanstva iznosit će 67,80 kn, dok će minimalni iznos za obrtnike i poduzeća biti 79,10 kn

Cijena odvoza prema novom Zakonu sastoji se od dva dijela: fiksnog i varijabilnog:

– Fiksni dio odnosi se na ovo što smo mi sad regulirali ovom Odlukom, a to je cijena minimalne javne usluge. Fiksni se dio stoga sada naziva cijenom minimalne javne usluge i to je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge. Cijena minimalne javne usluge od sada mora biti jednaka za sve korisnike iz svake od dviju kategorija – kućanstva i ne-kućanstva, bez obzira na broj članova u kućanstvu, odnosno veličinu poslovnog subjekta iz kategorije ne-kućanstva. Jedinstvena cijena je za kućanstvo 90,00 kn + PDV, a za ne-kućanstvo 100,00 kn + PDV, ali za sve one koji bio-otpad kompostiraju i ne predaju ga na odvoz, cijena minimalne javne usluge umanjuje se za 30 kn.  Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može svrstati u obje kategorije, tj. ako u svojoj kući stanujete i obavljate obrtničke usluge, odnosno nekakvu djelatnost, plaćate samo za kategoriju ne-kućanstva, dakle nema duplog plaćanja odvoza. Budući da smo se na našem području svi izjasnili da ćemo kompostirati bio-otpad, cijena za naše građane iznosi 67,80 kn s PDV-om. To je cijena minimalne javne usluge - fiksni dio, a za kategoriju ne-kućanstva to je 79,10 kn i sigurno je najjeftinija na području čitave Krapinsko-zagorske županije, prvenstveno zbog toga jer imamo svoje komunalno poduzeće koje to radi na našem području, a dobro je i to, što još uvijek na našem području imamo otvoreno odlagalište za miješani komunalni otpad u našem Medvedovom jarku – izvijestio je gradonačelnik Brlek.

'Nove cijene stupaju na snagu najranije 1. svibnja, a siguran sam da će biti najniže u Županiji'

Za varijabilni dio cijene odvoza otpada  zakonodavac je predvidio da odgovarajuće odluke jedinice lokalne samouprave moraju donijeti do kraja 4. mjeseca ove godine.

– On se još uvijek dogovara sa „Zelenjakom“ i siguran sam da neće iznositi više od 15 lipa po litri. To će biti nove cijene koje na snagu sigurno neće stupiti prije 1. svibnja. Cijene vezane uz varijabilni dio bit će također na javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću mjesec dana na stranicama Grada. Još jedna bitna stvar: ovom odlukom predviđeno je da će Grad preuzeti obvezu sufinanciranja javne usluge za korisnike koji sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, znači za socijalno ugrožene Grad će preuzeti cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada. Otpad je velik problem i odvajanje je jedino rješenje. Čim ćemo više odvajati i čim će biti manje miješanog komunalnog otpada za odvoz na odlagalište, time će i cijena odvoza biti za domaćinstva manja. Odvoz plastike i papira se ne plaća, plaća se samo odvoz miješanog komunalnog otpada, no odvoz komunalnog otpada će sigurno donekle poskupjeti, upravo iz potrebe usklađivanja sa zakonodavcem, koji je predvidio da cijene moraju biti takve da bi poduzeće koje to radi moglo poslovati pozitivno i ekonomski isplativo – zaključio je Brlek.

 

 

 

Još članaka iz "Klanjec"

Facebook