Prethodni članak
Sljedeći članak

Grad Klanjec kreće u projektiranje izgradnje uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj će se postaviti bit će drugog stupnja pročišćavanja, a planirano je i nekoliko crpnih stanica. Cijeli projekt trebao bi biti završen do veljače 2023. godine


Projekt izgradnje uređaja za biološko pročišćivanje otpadnih voda, spojnog kolektora i izgradnja mreže na području Grada Klanjca u utorak su predstavili gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek, direktor Zagorskog vodovoda d.o.o. Mario Mihovilić te dipl.ing. geotehnike Dražen Gal iz tvrtke Ecoina d.o.o. koja je na natječaju dobila posao projektiranja vrijedan 320.000,00 kuna.

U sklopu izrade projektne dokumentacije projektirat će se oko 2,5 kilometra mreže, pet pumpnih stanica i pregradnih građevina te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine oko 1200 EES-a. Potrebno je napraviti elaborat, odnosno studiju zaštite okoliša, a izračunima će se utvrditi točna veličina uređaja i profili cjevovoda. Navedenim će se kompletno obuhvatiti postojeća odvodnja u dužini od oko 5 kilometara i zatvoriti u veliku cjelinu, odnosno aglomeraciju. Gradonačelnik Brlek naglasio je kako je dio odvodnje Grada Klanjca stariji od stotinu godina, a s 5 kilometara kolektorske mreže kojom je upravljalo Komunalno poduzeće “Zelenjak” sada upravlja Zagorski vodovod. – Zagorski vodovod je u međuvremenu na području Grada Klanjca napravio jedan pročistač na području Dola Klanječkog i jednog dijela istočnog dijela grada, a sada smo došli do faze u kojoj se počinje rješavati odvodnja iz centralnog i zapadnog dijela Grada Klanjca. No, riječ je o zahtjevnom poslu koji zahtijeva velika sredstva i duži vremenski period za realizaciju, no svakako veseli početak – rekao je Brlek.


Projekt aglomeracije u Klanjcu provodit će se kroz nekoliko faza
Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić pojasnio je kako trenutno pročistači postoje u Kumrovcu i Humu na Sutli, dok se u svim okolnim naseljima, uključujući i veće gradove, voda trenutno ispušta u recipijente sukladno vodnim dozvolama. Dodavši kako svi projekti idu prema planu, rekao je da će dozvole vrijediti sve dok se ne izgrade pročistači i aglomeracije koje će činiti jedan veliki sustav. – Trenutno se rješavaju veće aglomeracije u velikim gradovima koje bi trebale biti gotove do 2023. godine, a nakon toga će ići one manje za koje se pripremamo. Projekt aglomeracije u Gradu Klanjcu provodit će se kroz nekoliko faza. Procesu izrade projekta rekonstrukcije postojeće odvodnje koja je najstarija u Zagorju, prije tri godine prethodila je kompletna rekonstrukcija u Dolu Klanječkom te je izgrađen veliki dio mreže kod gradskog groblja s pročistačem, a mreža se iz godine u godinu povećava – rekao je Mihovilić.


Elaborat zaštite okoliša već je izrađen
Dražen Gal, dipl. ing. iz tvrtke Ecoina istaknuo je kako u većem dijelu naselja u Gradu Klanjcu već postoji izgrađen sustav odvodnje mješovitog tipa, no postojeće stanje je takvo da sustav koji je izgrađen ima nekoliko ispusta koji se bez ikakvih tretmana sanitarnih otpadnih voda direktno ispuštaju u prirodne recipijente koji svi zajedno završavaju u rijeci Sutli. – Osnovna ideja vezana uz novi sustav je da sakupi već postojeće ispuste i na tim lokacijama će se predvidjeti nekoliko preljevnih građevina. Dosad je izrađen elaborat zaštite okoliša koji će biti upućen u proceduru nadležnom ministarstvu do kraja ovog mjeseca, odrađene su neke terenske obveze u pogledu izvida terena i započeto je s geodetskim snimanjem terena – rekao je Gal.

Još članaka iz "Klanjec"

Facebook