Prethodni članak
Sljedeći članak

Konstituiran Savjet mladih Općine Hum na Sutli

Za predsjednika Savjeta mladih izabran Marko Boršić


Općinski načelnik Općine Hum na Sutli sazvao je konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih Općine Hum na Sutli jednoglasno je izabran Marko Boršić iz Huma na Sutli, a za potpredsjednika Matija Stuhne iz Vrbišnice. Savjet mladih Općine Hum na Sutli broji 5 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine. U Savjet mladih Općine Hum na Sutli mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Hum na Sutli za koju se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Hum na Sutli koja promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Hum na Sutli te njihovo informiranje i savjetovanje. 

Još članaka iz "Hum na Sutli"

Facebook