Prethodni članak
Sljedeći članak

Proračun Općine Hrašćina u 2024. godini ‘težak’ 2,1 milijun eura

Najveći je projekt Dječji vrtić, za koji je od države Općina dobila 746.000 eura


Općinsko vijeće Hrašćine na posljednjoj je sjednici jednoglasno usvojilo rebalans proračuna za 2023. godinu te proračun za 2024. godinu, koji je ‘težak’ 2,1 milijun eura. Kako kaže načelnik Branko Tukač, najveći je projekt Dječji vrtić. – Na drugom natječaju najpovoljnija je bila ponuda firme MIPCRO iz Ivanca od 2,2 milijuna eura. Od ministarstva smo dobili 746.000 eura i morat ćemo se potruditi da nađemo i druge izvore financiranja, podići i kredit, no Dječji vrtić će se napraviti. Rok je 2026. godina – kaže načelnik.

Dom kulture i društveni domovi

Još jedan bitan projekt, veći koji je bio u planu je rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Trgovišću, no natječaj koji je trebao biti raspisan u srpnju ove godine nije raspisan. – Od ZARA – e smo saznali da će natječaj biti raspisan tek u veljači iduće godine i trajat će do kraja godine. Dakle, rek u 2025. gdini znat ćemo da li smo uopće prošli na natječaju – pojašnjava načelnik. Od drugih većih projekata, pri kraju je rekonstrukcija parka u Trgovišću. U idućoj godini predviđeno je u tu namjenu 30.000 eura. – To je namijenjeno za finalno uređenje, LED rasvjetu, kandelabere, opločenje staza i još neke detalje uređenja. Od te svote, 10.000 eura trebalo bi stići preko LAG – a, dok će 20.000 biti iz općinskog proračuna – kaže Tukač. Društveni dom Hrašćina je pred završetkom trenutne faze, a iduću će Općina prijaviti ponovno na Ministarstvo regionalnog razvoja- Tu je i Društveni dom u Kraljevcu, kao i Društveni dom u Vrbovu koji napreduje. – Na proljeće će biti postavljeni prozori i vrata, sanitarni čvor i to će biti lijepo uređen prostor za 80 – ak ljudi. U planu je i uređenje Društvenog doma u Husincu. To je zapravo stara škola, u vlasništvu Županije odnosno OŠ Konjščina. Zamolili smo Županiju da nam se da u trajno vlasništvo pa ćemo iduće godine poraditi na projektnoj dokumentaciji i onda prijavljivati na natječaje koji će se otvoriti – pojašnjava načelnik.

Ceste, klizišta, rasvjeta…
U planu je i uređenje nerazvrstane ceste Rogini – Žugci, za što Općina već ima građevinsku dozvolu. – Nadamo se da će se za tu namjenu u veljači ili ožujku raspisati veliki EU natječaj, a vrijednost uređenja te ceste bila bi otrpilike 360.000 eura. U planu je Astro – centar, za što smo predvidjeli inicijalna sredstva od 15.000 eura ideuće godine. Naime, Astro – centar ušao je u plan Krapinsko – zagorske županije. Naš je zadatak bio da se dogovorimo s vlasnicima zemljišta na kojem je sada postavljeno obilježje pada meteorita oko prodaje. Oni su izrazili želju da prodaju i sada sa Županijom pregovaraju oko toga. Također, u razgovoru smo sa župom i biskupom, oko zemljišta koje je pored prostora gdje će biti sam Astro – centar. Župa i Županija trebaju dogovoriti cijenu, da se i to zemljište dokupi – kaže načelnik. Prostorni plan je pred samim završetkom i bit će donesen početkom iduće godine. U planu je i uređenje parkirališta ispred vijećnice i Doma zdravlja, kao i uređenje cesta te okoliša Kulturnog centra.

– Predvidjeli smo i dječja igrališta, u svakom mjesnom odboru. U Trgovišću ga imamo, kao i u Hrašćini jedno manje igralište, a uredilo bi se još u Kraljevcu, Husincu i Vrbovu, svake godine po jedno. Proširivat će se dalje javna rasvjeta. Ove smo godine potrošili oko 25.000 eura na proširenje i izmjenu javne rasvjete, a sada nam je ostalo još oko 5 živinih lampi, od njih 600 koje smo riješili i to ćemo napraviti, kao i postavljanje kojih 10 do 15 rasvjetnih tijela gdje nedostaju odnosno gdje je premala osvijetljenost – najavio je Tukač. Uredit će se i krovište vijećnice i Doma zdravlja, a u proračun su ušla i tri klizišta. – Preko protupotresnih mjera i Hrvatskih voda uspjeli smo ove godine riješiti klizište Maretići. Za projektnu dokumentaciju uvrstili smo tri klizišta za iduću godinu, klizište Jerteci, koje je veliko te dva manja, klizište Srednji put – Vrhi i Sokseri – Trgovišće. To smo aplicirali prema Hrvatskim vodama. Želja je i urediti odnosno asflatirati cestu Trgovišće – Lovački dom, koja se puno koristi, a makadamska je, kao i zamijeniti stolariju i opremiti prostor kulturno – informativnog centra. Sa željom očekujemo i program Zaželi, koji čini veliku korist korinicima, kao i zaposlenim ženama koje o njima skrbe. Mogu reći, sve skupa, da sam zadovoljan ostvarenim u ovoj godini, a uspjeli smo ostvariti sva sufinanciranja našim učenicima, studentima, udrugama te po prvi puta i dati božićnice našim starijima – rekao je načelnik Tukač, poželjevši svim sumještanima sretne blagdane i novu godinu.


‘Zaslužujemo status brdsko – planinske općine’
Dodao je, također, da se na Vijeću govorilo i o potrebi da Općina Hrašćina dobije status brdsko – planinske. – Već odavno smo se za to počeli boriti, no nismo uspjeli. U više smo navrata potegnuli tu inicijativu. Naime, mi smo potpomognuta općina, ali nemamo status brdsko – planinske. Tako da, primjerice, mi dobijemo jedan natječaj, a općina s takvim statusom 3, a i svote u sufinanciranju su sasvim drugačije. Stoga su se svi vijećnici, neovisno o stranačkoj pripadnosti, jednoglasno složili da upozorimo na to i apleiramo da bi i OpćinaHrašćina trebala imati status brdsko – planinske. Naši mještani gore u Gornjem Kraljevcu, na preko 430 m nadmorske visine, gldeaju one u susjednoj općini koja je u brdsko – planinskom području, a niže su 150 do 200 metara. Stoga, uz potporu svih vijećnika, molim Vladu i sve one koji na to mogu utjecati i pomoći, da se kod nove indeksacije o tome vodi računa i Općinu Hrašćina uvrsti u brdsko – planinsko područje, a predlažem zapravo da se uvrsti cijelo Zagorje, jer u našoj županiji možda jedna općina ili grad ne bi bio takvo područje. No, ne radi se tu samo o nadmorskoj visini već i o konfiguraciji terena, a cijelo je Zagorje puno bergova i dolova. Stoga, zalažem se da cijelo Zagorje bude u brdsko – planinskom području. Kaže se, lanac je čvrst kao najslabija karika. Tako bi i država trebala biti čvrsta i jaka kao i najslabija općina – apleira Tukač.

Još članaka iz "Hrašćina"

Facebook