Prethodni članak
Sljedeći članak

Koncert Vladimira Krpana u Zaboku


Pučko otvoreno učilište Zabok poziva vas na koncert Vladimira Krpana, u ponedjeljak, 27. studenog 2023. u 19 sati u Gradskoj galeriji, Zivtov trg 10/I.

PROGRAM

Ivan Mane Jarnović: Fantasia in Rondo

Domenico Scarlatti: Sonata u C duru K132

Johann Sebastian Bach: Toccata u e molu BWV 914

Ludwig van Beethoven: Sonata op. 27 br. 2 u cis-molu, Sonata quasi una fantasia

Adagio sostenuto

Allegretto

Presto agitato

- PAUZA -

Frédéric Chopin: 2. Balada u  F-duru, op.38

Frédéric Chopin: 3. Balada u As-duru, op.47

Frédéric Chopin: Nocturne u cis-molu, op. posth.

Frédéric Chopin: 5 valcera, op. posth.

VLADIMIR KRPAN diplomirao je u klasi Svetislava Stančića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirao na Accademia di S. Cecilia u Rimu, u klasi Carla Zecchija. Studirao je komornu glazbu i klavir kod Guida Agostija u Rimu i Sieni, a muzikologiju kod Luigija Ronge na Rimskom sveučilištu. Usavršavao se kod Renza Silvestrija na Konzervatoriju di S. Cecilia u Rimu, a potom niz godina kod Artura Benedettija Michelangelija u Arezzu, Sieni, Bergamu i Luganu.

Nakon osvajanja prvog mjesta na Jugoslavenskom natjecanju mladih umjetnika 1959., Vladimir Krpan počinje ozbiljnije graditi svoju karijeru na nacionalnoj razini. Nakon osvojenih nagrada u Terniju, Vercelliju, Taormini i Bolzanu te dobivene počasne diplome Accademia musicale Chigiana u Sieni, Krpanova karijera postaje međunarodna i vodi ga u najveći broj europskih zemalja, SAD, Rusiju, Bliski i Daleki istok, sve do Indije, Koreje i Tajlanda.

Dobitnik je niza priznanja i nagrada, od kojih ističemo najvažnije: Nagrada "Milka Trnina" Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (1966.), "Josip Slavenski" dnevnika Vjesnik (1971.), "Vladimir Nazor" (1974.), "Zvono Lotrščak" Večernjeg lista za najbolje koncerte zagrebačkih sezona (1974., 1975.), "Orlando" Dubrovačkih ljetnih igara (1978.), "Zlatna lira" Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije (1979.), "Vatroslav Lisinski" Hrvatskog društva skladatelja (1980., 1995.), Nagrada grada Zagreba (1994.), "Porin" Hrvatske diskografske udruge za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi (2001.), "Kantor" dnevnika Vjesnik i Varaždinskih baroknih večeri za najbolju izvedbu djela J. S. Bacha (2004.), Nagrada za životno djelo Hrvatskoga društva glazbenih i plesnih pedagoga (2005.), Nagrada "Vladimir Nazor" za životno djelo (2005.), "Zlatno zvono" Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2008.), Nagrada "Neven" Festivala sv. Marka (2016.), priznanje Muzičke akademije u Zagrebu u povodu Dana Akademije za doprinos hrvatskoj klavirskoj pedagogiji (2018.), Nagrada "Lovro pl. Matačić" za životno djelo Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2020.), Nagrada za životno djelo "Ivan Filipović" (2021.).

Za zasluge u kulturi odlikovan je odličjem Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i "Prometejem" predsjednika Republike Italije Carla Azzeglia Ciampija za visoka umjetnička dostignuća u kulturnoj suradnji među narodima.

Autor je televizijske serije "Hrvatska glasovirska glazba" u sedam jednosatnih epizoda, redaktor djela hrvatskih skladatelja te autor brojnih tekstova o glazbi i glazbenicima u hrvatskim i stranim stručnim časopisima i novinama. Autor je neobjavljene knjige o glasovirskoj interpretaciji.

Snimio je nekoliko tisuća minuta solističke i komorne glazbe za radijske i televizijske stanice, realizirao 20 LP ploča i tridesetak kompaktnih diskova za razne diskografske tvrtke. Odsvirao je tisuće koncerata – solistički, s orkestrima, s Triom "Orlando" te s Katarinom Krpan u klavirskom duu.

Vladimir Krpan osnivač je Klavirskog odjela Visoke muzičke škole u Skopju (Makedonija), a od 1971. profesor je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U njegovoj je klasi sveukupno diplomiralo više od 50 studenata, a tridesetak ih je završilo poslijediplomski studij (usavršavanje i magisterij).

Djelovanje Vladimira Krpana okrenuto je unapređenju nastavnog plana i programa studija klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s naglaskom na tehničkom, tonskom, pedalizacijskom i repertoarnom pomaku, kombinirajući najbolju tradiciju Stančićeve "Zagrebačke glasovirske škole" s bogatim nasljeđem talijanske pijanističke škole, osobito one A. B. Michelangelija. U dva je navrata bio pročelnik Odsjeka: od 1997. – 1999. i od 2001. – 2003. Ujesen 2010. stekao je naslov professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Njegovo umjetničko djelovanje okrenuto je podjednako hrvatskim skladateljima starijeg i novijeg doba, upotpunjeno mnogim praizvedbama uglednih suvremenih autora.

Osnivač je i pokretač hrvatske i jugoslavenske EPTA-e (European Piano Teacher’s Association), EPTA-inog pijanističkog natjecanja za mlade u Osijeku te Natjecanja "Svetislav Stančić" u Zagrebu (za pijaniste do 30 godina starosti).

Održava veliki broj majstorskih tečajeva u zemlji i inozemstvu te je član žirija poznatih svjetskih natjecanja, kao što su: "George Enescu" u Bukureštu, "Mozart" u Salzburgu, "Viotti" u Vercelliju, "F. Schubert" u Grazu, "Carlo Zecchi" u Rimu, "Edvard Grieg" u Oslu, "Svetislav Stančić" i "Lovro pl. Matačić" u Zagrebu i dr.

Centro di Documentazione dell' Istituto "Arturo Benedetti Michelangeli" di Brescia je Vladimiru Krpanu dodijelio najprije srebrnu, a zatim i zlatnu plaketu sa sljedećim tekstom: "Vladimiru Krpanu, koncertantu i pedagogu međunarodnog značaja, za njegov važni doprinos svijetu glazbe kao profinjenom interpretu koji je sretno spojio najbolju tradiciju hrvatske pijanističke škole s dragocjenim nasljeđem pijanističke umjetnosti Artura Benedettija Michelangelija."

Koncert će biti održan uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Krapinsko-zagorske županije.

Još članaka iz "Događanja"

Facebook