Prethodni članak
Sljedeći članak

Dvorac Poznanovec treba sanaciju krovišta! Općina prima ponude


Općina Bedekovčina raspisala je poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave 'Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec', Ev. br. 30/2023- PONOVLJENI POSTUPAK

Rok za dostavu ponuda je 30.10.2023. godine do 10 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica na način da se onemogući naknadno vađenje odnosno umetanje stranica. Ponudu koja nije cjelovita i/ili nema numerirane stranice naručitelj će odbiti.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Na omotnici mora biti naznačeno: „Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec“, EBN: 30/2023, NE OTVARAJ.

Na poleđini moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.

Detalji su dostupni OVDJE.

Još članaka iz "Bedekovčina"

Facebook