Prodaju se proizvodi za poljoprivredu

BURA PRIJEVOZ d.o.o. - u stečaju OIB 21661131032 MBS 080495161 Zagreb Radnička bb po stečajnom upravitelju

OGLAŠAVA PRODAJU AGROPROIZVODA STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I Predmet kupoprodaje su pokretnine koje predstavljaju sitnije proizvode za korištenje u poljoprivredi stečajnog dužnika koje se nalaze u Sveti Križ Začretje Poslovna zona.

II Pokretnine će se prodati isključivo kao cjelina prikupljanjem pisanih ponuda najboljem ponuđaču s time da prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva.

III Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe a treba ih dostaviti na adresu stečajnog upravitelja BURA PRIJEVOZ d.o.o. - u stečaju 10000 Zagreb Đorđićeva 18 u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Pisana ponuda mora sadržavati točan iznos kupovnine koja se nudi i kontakt informacije ponuđača.

Ponude koje su prispjele u roku razmotrit će stečajni upravitelj te će u roku od 15 dana obavijestiti ponuđače o svojoj odluci.

Ponuđač koji ponudi najvišu ponudu odnosno kupac dužan je u roku od 8 dana platiti kupovnu cijenu.

U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje.

IV Sve troškove prodaje i porez plaća kupac.

V Prodaja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori. Predmete prodaje zainteresirani mogu razgledati i dobiti sve informacije uz dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon 01 6381 225.

BURA PRIJEVOZ d.o.o. - u stečaju

Telefon:

01 6381 225

Facebook

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima duž obale te pojedinim graničnim prijelazima. Poteškoće su moguće na cestama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz privremenu regulaciju p...

mojtv.hr - kompletan tv program