Prethodni članak
Sljedeći članak

Približava se kraju provedba projekta 'Reciklažno dvorište Veliko Trgovišće'


Općina Veliko Trgovišće se približava kraju provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta čijom izgradnjom se osiguralo zasebno prikupljanje sirovina, obrada, ponovno korištenje otpada, te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sama provedba projekta je uključivala četiri grupe aktivnost : izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost. Izvođač radova na izgradnji reciklažnog dvorišta je temeljem provedenog postupka javne nabave  MDK GRAĐEVINAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge.

U sklopu izobrazno-informativnih aktivnosti valja istaknuti da su održane  dvije informativno-edukacijske tribine te su vrtićkoj i školskoj djeci podijeljene bojanke. Svim mještanima općine će biti podijeljeni informativni letci zajedno sa računima za uslugu odvoza komunalnog otpada.  

Mještani su putem medija, letaka, informativno-edukacijskih tribina  i službene web stranice općine informirani o projektnim aktivnostima.

Podsjećamo mještane općine Veliko Trgovišće kako je reciklažno dvorište započelo sa radom 3.01.2023. godine. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je : utorkom od 7-15 h, četvrtkom od 11-19 h, (blagdanom i praznikom reciklažno dvorište ne radi).

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

NOSITELJ PROJEKTA

Općina Veliko Trgovišće

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

6.078.407,44 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA

3.395.074,08 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

24 mjeseca

AKTIVNOSTI

 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

 Izobrazno - informativne aktivnosti

 Promidžba i vidljivost

 Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 

Posredničko tijelo 1:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

tel. 01/3717-111
https://mingor.gov.hr/

 

 

Posredničko tijelo 2:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

tel. 01/5391-800
https://fzoeu.hr
[email protected]

 

Korisnik:

Općina Veliko Trgovišće

Trg S. i F. Tuđmana 2

49214 Veliko Trgovišće

https://www.veliko-trgovisce.hr/

tel. 049/236-424

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Općine Veliko Trgovišće

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook