Prethodni članak
Sljedeći članak

Poziv udrugama za sufinanciranje: Prijavite svoje projekte od interesa za opće dobro


Grad Donja Stubica raspisao je Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2023. godinu.

Stoga se pozivaju udruge sa sjedištem na području grada, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području grada ili imaju korisnike s područja grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za opće dobro i razvoj grada Donja Stubica koji će se realizirati tijekom 2023. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

 Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 81.759,00 eura. Svoje programe j projekte možete prijaviti na propisanim obrascima, a prema Uputama za prijavitelje, koje možete preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica ili na mrežnim stranicama Grada: www.donjastubica.hr.

 Popunjene prijavnice podnose se preporučeno poštom na adresu: Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2023“, do 3. veljače 2023. godine.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook