Prethodni članak
Sljedeći članak

Načelnica Zagorskih Sela: 'Krećemo u rekonstrukciju zgrade Stare škole za potrebe dječjeg vrtića'

Proračun Općine Zagorska Sela za 2023. iznosi 808.915 eura


Prihodi i primici Proračuna Općine Zagorska Sela za 2023. godinu planiraju se po vrstama i strukturi u iznosu od  808.915 eura. Porez na dohodak planiran je u iznosu od 138.380,00 €, prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu od 25.270 €, a prihodi od pomoći planirani su u iznosu 618.600 €.


Pomoći iz fondova EU i državnog proračuna
Prema objavljenim podacima Ministarstva financija očekuje se otprilike jednak iznos tekućih pomoći za fiskalno izravnanje i kompenzacijsku mjeru kao i 2022. godine. Sukladno tome, planirano je 146.000 eura, što je otprilike identično i planu i izvršenju proračuna 2022.  Najveći rast u ovom dijelu odnosi se na kapitalne pomoći iz fondova EU kao i državnog proračuna te izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (npr. Hrvatske vode), a odnosi se na rekonstrukciju Stare škole u svrhu dječjeg vrtića - 225.600 EUR, pojačano održavanje cesta (Fond solidarnosti za potres) - 115.000 EUR, uređenje igrališta u Zagorskim Selima (LAG) - 53.000 EUR, izgradnja mrtvačnice na groblju Zagorska Sela - 31.000 EUR, sanacija klizišta (Hrvatske vode) -  28.000 EUR te Pločko Stara škola 20.000 EUR. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 7.050 EUR. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 18.810 €. U tome je najveći udio komunalna naknada u iznosu 13.000,00 €.


Značajniji programi
Ukupni planirani rashodi Proračuna Općine Zagorska Sela za 2023. godinu u iznosu od 808.915 EUR raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po razdjelima, zatim po programima koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata. Značajniji program je izgradnja vrtića, ističe načelnica Ksenija Krivec Jurak. Naime, kreće se u rekonstrukciju zgrade Stare škole u Zagorskim Selima za potrebe dječjeg vrtića. Odobrena su sredstva EU u iznosu od 1.700.000 kn, odnosno cca 225.600 EUR. Tu je i uređenje mrtvačnice, za što se planira 62.000 EUR čime bi se nastavili radovi na dovršenju. Za izgradnju, sanaciju i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta planira se 115.000 EUR što je već odobreno od Fonda solidarnosti za štetu nastalu od potresa. Za uređenje igrališta u Zagorskim Selima plan je 53.000 EUR. 95% sredstava utrošenih na ovom projektu financira LAG Zagorje-Sutla u okviru natječaja za ruralni razvoj. Za sanaciju klizišta planira se 40.000 EUR, od čega 70% sufinanciraju Hrvatske vode.
                                                                                                                       


Još članaka iz "Vijesti"

Facebook