Prethodni članak
Sljedeći članak

Evo tko će dobiti javna priznanja Grada Zaboka


Gradsko vijeće Grada Zaboka na današnjoj je sjednici odlučilo da će, povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, Povelja Grada Zaboka dodijelit će se Ivanu Jelenčiću za dugogodišnji predani rad u vatrogastvu, promicanje vatrogastva u zemlji i svijetu te za uspješno pokretanje i provođenje brojnih vatrogasnih događanja.

Plakete Grada Zaboka dodjeljuje se Zboru Zabočki mališani povodom30. obljetnice postojanja te za predan, kvalitetan i dugogodišnji rad s djecom te Branku Mikcu za dugogodišnji i predan angažman u društevnom i kulturnom životu Grada Zaboka.

Također, na današnjoj su sjednici vijećnici odlučili da se prihvati prijedlog Upravnog vijeća i za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok imenuje Branko Piljek, koji je, počevši s 12. rujna 2022. godine, imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja, na najduže godinu dana. U ožujku je raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja POU Zabok, a na natječaj je pristigla jedan prijava, Branka Piljeka. Vijeće je donijelo odluku i ravnateljem Učilišta imenovalo Branka Piljeka na mandat od četiri godine, počevši s 1. rujna 2023. godine.

– Od kada je Piljek v.d. ravnatelja, osjeti se jedna nova 'vibra', upoznat je sa svim s čime bi se jedan ravnatelj mogao uhvatiti u koštac, ide se prema tome da se Učilištu dade dodanu vrijednost, da bude samoodrživo, vide se pomaci, puno novih aktivnosti, bolja financijska situacija i Upravno vijeće smatra da je ta kandidatura dobro rješenje – rekao je u obrazloženju Vijeću naveo Josip Horvatin, predsjednik Upravnog vijeća POU, a prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Još članaka iz "Vijesti"

Facebook