Prethodni članak
Sljedeći članak

Da li je pronađena Veronika - novo otkriće u Velikom Taboru ?

Nađena su dva pramena kose, a analize će pokazati jesu li pripadali nesretnoj Veroniki.


Tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenim dijelovima
u Dvoru Veliki Tabor, u rupi kamenog dovratnika na ulazu u spojno
krilo Velikog Tabora pronađena su dva  pramena kose .

Za sada ne možemo tvrditi da li je ta kosa pripadala nesretnoj
Veroniki koja je prema legendi po nalogu grofa  Hermana Celjskog
mrtva zazidana u sjeverni zid peterokutnog palasa. Tek će daljnje
analize i istraživanja moći dati određenije odgovore na pitanje
kome je ta kosa pripadala, i iz kojeg je razloga zazidana  na ovom
mjestu, iz kojeg je razdoblja ?  

Podsjetimo, prema legendi Veronika je zbog ljubavi prema grofu
Fridriku Celjskom optužena da je vještica i iako ju je sud oslobodio
optužbi grof Herman Celjski naložio je da Veroniku utope u škafu
s vodom a njeno mrtvo tijelo zazidaju u zid velikotaborskog palasa.

Još članaka iz "Turizam"

Facebook