Prethodni članak
Sljedeći članak

Osobna iskaznica projekta komunalna vozila za ljepšu Bistricu

Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti ovim projektnim prijedlogom planira nabaviti dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavom komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada direktno se doprinosi ostvarenju ciljeva ovog poziva. Ovim projektom nabaviti će se komunalna vozila za prikupljanje odvojenog otpada, što će doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu. Ujedno će se doprinijeti i oporabi otpada, što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja s europskim direktivama o otpadu koje je potrebno zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile zemlje članice. Ispunjenju navedenih ciljeva doprinijeti će i aktivnosti edukacije i informiranja kojima će se stanovništvo poticati na odvajanje otpada na kućnom pragu, na odgovorno postupanje s otpadom i na osvješćivanje o zaštiti okoliša.

Ciljevi projekta:
1. doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu
2. doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište,
3. provoditi informativne - edukativne aktivnosti.

Rezultati projekta: nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada – jedno univerzalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada volumena 10 m3 i jedno specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom tip podizač, prikupljeno 150 tona odvojenog komunalnog otpada, tiskano i distribuirano 2100 letaka o odvojenom prikupljanju otpada za kućanstva na području Marije Bistrice, izrađeno i distribuirano 3000 letaka o odgovornom postupanju s otpadom za turiste , nadograđena web stranica s edukativnim podacima o odvajanju komunalnog otpada, održane dvije edukativne radionice, izrađeno 300 komada edukativnih slikovnica/bojanki za djecu

SAŽETAK
Komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o. ovim će projektom nabaviti 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada te provesti informativno- edukativne aktivnosti u svrhu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu. Rezultati ovog projekta su nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada i 150 tona odvojeno prikupljenog komunalnog otpada tijekom prve godine nakon završetka projekta.

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička 80,

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3717-111

https://mingor.gov.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Telefon: 01/5391-800

e-mail: [email protected]

http://www.fzoeu.hr/

 

Korisnik projekta:

Lijepa Bistrica,

društvo s ograničenom odgovornošću

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Trg Pape I. Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

Telefon: 091/512 0246

e-mail: [email protected]  

                                                       https://www.marija-bistrica.hr/stranica/lijepa-bistrica-d-o-o

 

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Lijepe Bistrice, društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.“

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook