Prethodni članak
Sljedeći članak

Građani grada Zlatara otpad će uskoro moći razdvajati u novom reciklažnom dvorištu

Kako bi educirao svoje građane o odgovornom ponašanju prema okolišu te unaprijedio sustavno gospodarenje otpadom, Grad Zlatar osigurao je sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-edukativnih aktivnosti u razdoblju od listopada 2020. do listopada 2022. godine. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda, a njegova ukupna vrijednost je 4.575.557,30 kuna, od čega je 3.706.619,83 kuna bespovratnih sredstava. Izgradnjom reciklažnog dvorišta želi se ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu te se očekuje da će u roku jedne godine biti prikupljeno 35 tona odvojenog otpada.

Ususret skorom otvorenju reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini koje će biti na raspolaganju građanima grada Zlatara i okolnih naselja, vrijedi se podsjetiti zašto su nam uopće reciklažna dvorišta i recikliranje važni. No, da bismo odgovorili na to pitanje najprije se moramo upoznati s razlikom između smeća i otpada, redom prvenstva gospodarenja otpadom, kako možemo ponovno upotrijebiti predmete i drugim zanimljivim informacijama.

Otpad nije smeće

Otpad je svaka tvar ili predmet koji se više ne koristi, ali se može prenamijeniti ili reciklirati. Smeće je otpad koji nije razvrstan, što otežava ili onemogućava recikliranje. Staklo, plastika, papir, elektronički, zeleni i razne druge vrste otpada vrijedne su sirovine koje se mogu zasebno prikupljati, reciklirati i prerađivati, a koristi recikliranja daleko nadmašuju trud koji svatko od nas mora uložiti za odvajanje otpada.

Red prvenstva gospodarenjem otpadom

Gospodarenje otpadom uključuje skupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje otpada. Važno je jer tako štedimo ionako ograničene prirodne resurse te doprinosimo smanjenju otpada na odlagalištima, čime utječemo i na kvalitetu vode, tla i zraka. Tako brinemo za okoliš, ali i vlastito zdravlje.

1. Sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere kojima se smanjuju količine otpada te uključuje ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda.

2. Priprema proizvoda za ponovnu uporabu predstavlja postupke oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade.

3. Recikliranje je svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu.

4. Oporaba je postupak kojim od otpada proizvodimo druge korisne materijale pa tako postoji i npr. energetska oporaba.

5. Kad se iscrpe sve ranije navedene mogućnosti, preostaje isključivo zbrinjavanje otpada.

Sprječavanje nastanka otpada i ponovna uporaba predmeta

Svatko od nas malim promjenama u svojim navikama može doprinijeti smanjenju nastanka otpada i očuvanju okoliša, a u nastavku su samo neki načini kako to postići:

· Planirajte svoju kupovinu kako biste izbjegli kompulzivnu kupnju

· Smanjite količinu proizvoda koje kupujete i vodite računa o njihovoj kvaliteti

· Popravljajte kućanske aparate umjesto kupnje novih

· Koristite štedljive žarulje i električne uređaje, a izbjegavajte jednokratne proizvode kao što su vrećice ili pribor za jelo i piće

· Kupujte velika pakiranja proizvoda jer se time smanjuje količina ambalažnog otpada, izbjegavajte proizvode koji dolaze u nepotrebnim plastičnim pakiranjima

· Planirajte obroke, provjeravajte rok trajanja hrane i pravilno ju skladištite, a ostatke organskih materijala kompostirajte

· Donirajte korištene proizvode umjesto da ih bacite, a stare predmete prenamijenite i ponovno ih upotrijebite

           

Zašto reciklirati?

Ako se proizvod ne može ponovno upotrijebiti, slijedi recikliranje. Recikliranjem se koriste već iskorištene sirovine i otpad te se tako smanjuje potreba korištenja i eksploatacije novih prirodnih resursa. Upotrebom recikliranih sirovina u procesu proizvodnje koristi se manja količina energije i vode nego prilikom proizvodnje novih proizvoda proizvedenih upotrebom novih sirovina. Recikliranjem se štedi novac i smanjuju se proizvodni procesi koji uzrokuju zagađenje okoliša, a upotrebom recikliranih sirovina industrije ispuštaju manje otpadnih voda i plinova. Recikliranje otpada smanjuje njegovo gomilanje na odlagalištima.

Kako reciklirati

Na nama građanima je lak zadatak – otpad samo treba staviti u pravi spremnik. Tako će se od 6. listopada 2022. u sklopu reciklažnog dvorišta moći odložiti papir, plastika, staklo, bio otpad, tekstilni otpad, elektronički i opasan otpad, glomazni otpad te građevinski materijal kao što je materijal na bazi gipsa, izolacijski i slično. Ukupna površina dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu. Postavljeno je 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera volumena 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera ukupnog volumena 32 m3 za glomazni otpad.

Više o samom projektu, koristima recikliranja, ciljevima projekta i svemu ostalom građani mogu saznati na edukativnoj tribini u povodu otvorenja reciklažnog dvorišta koja će se održati 16. rujna u prostoru vatrogasnog doma na adresi Zagrebačka cesta 12, s početkom u 17 sati. Ulaz je besplatan, a više informacija nalazi se na https://reciklaznodvoriste.zlatar.hr/. 

                                       Projekt  je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Zlatara.

Još članaka iz "Sponzorirani članci"

Facebook