Prethodni članak
Sljedeći članak

Čak 31 točka dnevnog reda

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća grada Pregrada


U utorak, 14. lipnja 2022. u Gradskoj je vijećnici u Pregradi održana 8. sjednica Gradskog vijeća kojoj je prisustvovalo deset vijećnika. Pred vijećnicima se našla čak 31 točka dnevnog reda, a nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, Gradsko vijeće potvrdilo je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu Muzeja grada Pregrade, Gradskog društva Crvenog križa i Vatrogasne zajednice Grada Pregrade, kao i izvješće zapovjednika Vatrogasne zajednice. Nadalje je usvojeno izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Pregrade te izvješće o radu Gradskog savjeta mladih u protekloj godini.

Gradsko vijeće razmatralo je također Izvješće o stanju u prostoru grada Pregrade za razdoblje od 2018. do 2021. godine te je donesena prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Pregrada. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, pred vijećnicima su se našle i Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonice te Odluka o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade. Navedenim odlukama uređuju se način korištenja, uvjeti i postupak za davanje u zakup i ostalu uporabu javnih površina i drugih zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade za postavljanje privremenih objekata za gospodarske i druge svrhe, uvjeti i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području grada Pregrade te uvjeti za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu. Osim što su bili na javnom savjetovanju, nacrti predloženih odluka poslani su i na savjetovanje lokalnim OPG-ovima te ugostiteljima kako bi svi mogli dati svoje prijedloge na predloženi tekst, odnosno kako bi se zajedno utvrdili jasni kriteriji.

Na sjednici su donesene i II. Izmjene i dopune Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja grada Pregrade koje se najviše tiču izmjena dijela oko dodjele nagrada za izvanredna postignuća. Tako su povećani iznosi nagrada za učenike i studente koji su bili uspješni na državnim i međunarodnim natjecanjima, a uvedene su i novčane nagrade za one učenike koji su pokazali izvrsnost i na županijskim natjecanjima, odnosno za one koji su bili izuzetno uspješni u cijelom svojem školovanju (prosjek 5,0).

Među ostalim odlukama, Gradsko vijeće donijelo je suglasnost za raskid ugovora o korištenju bez naknade za prostor Gradske kavane, potvrdilo je Zaključak o potpori razvoju brdovitih naselja grada Pregrade, prihvatilo je godišnje izvješće o radu te godišnje financijsko izvješće o poslovanju Niskogradnje d.o.o. te donijelo Odluku o uporabi dobiti za 2021. godinu, kao i razrješnice Upravi i Nadzornom odboru. Dodatno je donesena Odluka o davanju suglasnosti Niskogradnji d.o.o. za odobrenje okvirnog minusa po žiru računu, a dana je suglasnost i na prijedlog Plana upisa u odgojno-obrazovnu 2022.-2023. u DV Naša radost, kao i na zapošljavanje četvero odgojitelja.

Pred vijećnicima se našla i dopuna dnevnog reda pa su tako donijeli Odluku o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade Glazbenoj školi Pregrada te Odluke o proglašenju sljedećih nerazvrstanih cesta javnim dobrom: B-2  D507 - Škrinjari - Vrbanci - Vdovići - Juraki - Leskovari - Burići - Crkva Sv. Jurja - L22079 – I, P-39 Ž2151 - Pregrada Vrhi-Kunagora – I, P-56 P12, P41 - Odvojak Mrkusi(Fija) - Premrli- spoj Plemenšćina - Pl9, Pl16 - I i Pl-2  Ž2096 - Golčeci-Leskovari-Cesarci-Tepeši - Pl9 – I. Riječ je o nerazvrstanim cestama na kojima su uslijed potresa primjetna klizanja tla te za čiju je sanaciju Grad Pregrada na javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ostvario 4,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Vijećnice i vijećnici dobili su informaciju o godišnjim i revizorskim izvješćima VIOP-a d.o.o za 2021. godinu, kao i informaciju u obavljenoj reviziji učinkovitosti u upravljanju komunalnom infrastrukturom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a informirani su i o radu poljoprivrednog redara u prošloj godini. Osim toga, gradonačelnik je informirao vijećnike o odgovoru MUP-a na inicijativu za ponovno ustrojavanje PP Pregrada, kao i o posjetu ministra pravosuđa s ciljem razmatranja uspostavljanja Stalne službe Općinskog suda u Zlataru u Pregradi.

Odluke i Zaključke s 8. sjednice Gradskog vijeća možete pronaći na poveznici: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLV1RjI_FMWUyginM9Q?e=DFKSt9.

Jednoglasno usvojeno izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu

Na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak, 14. lipnja 2022. u Gradskoj vijećnici jednoglasno je usvojeno Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu i Izvješće o korištenju proračunske zalihe Grada Pregrade za 2021. godinu. Navedeni godišnji izvještaj obuhvatio je izvršenje proračuna Grada, Dječjeg vrtića Naša radost, Gradske knjižnice i Muzeja, kao proračunskih korisnika. Tako je utvrđeno da su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareni ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pregrade u iznosu 24.982.885,62 kuna (88,68% u odnosu na plan), dok su ukupni izdaci izvršeni u iznosu 24.830.005,45 kune  (87,11% u odnosu na plan). Višak prihoda tekuće godine iznosi 152.880,17 kuna,  preneseni konsolidirani višak je 334.235,34  kuna, tako da višak za prijenos u iduću godinu iznosi 487.115,51 kuna. Navedeni se višak sastoji od viška prihoda Grada u iznosu 175.420 kuna i viška proračunskih korisnika u iznosu 311.713 kuna  (Dječjeg vrtića 78.526 kn, Muzeja 188.313 kn i Knjižnice 44.856 kn).

Uz godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, gradski vijećnici jednoglasno su usvojili i izvješća razvojnih programa za 2021. godinu: javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, utroška sredstava šumskog doprinosa, korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, potpore poljoprivredi, sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO te utroška dijela sredstava boravišne (turističke) pristojbe za 2021. godinu.

Još članaka iz "Pregrada"

Facebook