Prethodni članak
Sljedeći članak

Mobilno reciklažno dvorište Komunalca Konjščina s radom počinje u prosincu

Donosimo termine za prikupljanje otpada po lokacijama


Komunalac Konjščina d.o.o. je sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom proveo postupak jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište kupljeno je i nabavljeno u svojstvu dostavnog vozila B kategorije. Kako kažu u Komunalcu, na vozilo su montirani arnjevi i cerada, a koristit će se po naseljima za prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, kao i za prijevoz glomaznog otpada do reciklažnog dvorišta. - Vozilo je opremljeno sukladno Pravilniku sa svim potrebnim posudama s odgovarajućim ključnim brojevima posebnih vrsta otpada te je dobiven broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta, a isto će se koristiti u funkciji mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno Zakonu – navode u Komunalcu Konjščina. Rad mobilnog reciklažnog dvorišta počinje u prosincu.


Termini po lokacijama:

1. OPĆINA BUDINŠČINA, 02.12.2019.
Zajezda, kod eko otoka 08:00-10:00 h
Grtovec , kod eko otoka 11:00-13:00 h

2. OPĆINA HRAŠĆINA, 04.12.2019.
Sajmište Trgovišće, kod eko otoka 08:00-10:00 h
Željeznička stanica Budinščina, kod eko otoka 11:00-13:00 h

3. OPĆINA KONJŠČINA, 06.12.2019.
Društveni dom Klimen 08:00-10:00 h
Vatrogasni dom Galovec, 11:00-13:00 h

4. OPĆINA ZLATAR BISTRICA, 09.12.2019.
Parkiralište kod Društvenog doma u Lipovcu 08:00-10:00 h
Parkiralište kod groblja u Lovrečanu 11:00-13:00 h

5. GRAD ZLATAR, 11.12.2019.
Parkiralište groblja u Belcu 08:00-10:00 h
Sajmište u Zlataru 11:00-13:00 h

6. OPĆINA LOBOR, 13.12.2019.
Parkiralište kod društvenog doma u Markušbrijegu 07:30-08:30 h
Parkiralište kod dućana „MICAK“ 09:00-10:00 h
Na platou uz postavljeni eko otok 11:00-12:00 h
Na mjestu uz eko otok (asfaltirano igralište) 12:30 – 13:00 h

7. OPĆINA MAČE, 16.12.2019.
Peršaves, kod eko otoka uz DC D-29 08.00-10:00 h
Mali Bukovec, kod eko otoka uz ŽC 2168 11:00-13:00 h

8. OPĆINA NOVI GOLUBOVEC, 18.12.2019.
Velika Veternička, kod eko otoka 08:00-10:00 h
Brezovec, iza Osnovne škole 11:00-13:00 h

Još članaka iz "Novi Golubovec"

Facebook