Prethodni članak
Sljedeći članak

Proračun Općine Marija Bistrica povećan na skoro 36 milijuna kuna

Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica


U srijedu je održana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon prihvaćanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika sa 9. sjednice, načelnik Josip Milički, podnio je Izvješće za prvih šest mjeseci ove godine. U izvješću se osvrnuo na sve aspekte djelovanja, te na brojne projekte.

''Prošli smo sve provjere, revizije i nadzore i na temelju toga su sjela određena sredstva pomoći iz EU fondova na račun Općine, a s druge strane svi oni komunalni radovi vezanu uz izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture su u tijeku, imamo dosta problema sa klizištima, pokušavamo nastaviti izgradnju nogostupa, zbog svih sudionika u prometu, redovito obnavljamo i proširujemo naše nerazvrstane ceste, tu je i javna rasvjeta i sve ono što je bitno da dižemo standard i omogućimo bolji život našim stanovnicima.'' rekao je Milički i dodao da su tu i predznaci nekih velikih kapitalnih projekata. ''Mislim na otkup zemljišta za budući športski centar, jer je namjera preseliti nogometno igralište koje je sada uz samo Svetište, a ima tu i projekata koji su vezani na neke investicije građana i poduzetnika, zbog čega je u tijeku i izmjena Prostornog plana.'' – rekao je Milički i napomenuo kako su za Općinu jako i važni projekti vezani uz nadležna Ministarstva, prije svega nastavak izgradnje Brze ceste, pa Aglomeracija koja je u tijeku iako ima dosta problema. ''Uistinu postoji puno projekata, ići ćemo i na proširenje Vrtića, Marija Bistrica je veliko gradilište i to nas sve zajedno veseli'' – zaključio je Milički.

Drugom izmjenom Proračun Općine Marija Bistrica gotovo 36 milijuna kuna

Na sjednici je uz 5 suzdržanih glasova oporbe prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica, zajedno sa svim pripadajućim programima, koji su njegov sastavni dio. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskom korisnicima (Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica) realizirani su u iznosu od 16.571.552,50 kuna. Rashodi su realizirani u iznosu od 12.829.848,85, pa je razlika u pozitivi 3.741.703,65 kn. Prihodi su realizirani u visini od 47 %, a rashodi 39,89%. Višak prihoda koji se stvorio u izvještajnom razdoblju je 3.980.876,58 kn, rezultat poslovanja na kraju 2021. godine bio je - 2.853.252,94 kn, pa je konačni rezultat poslovanja na dan 30.06.2022. 1.127.623,64 kn. Dobiveni pozitivni rezultat poslovanja za prvo polugodište nastao je zbog priljeva financijskih sredstava iz EU fondova, te iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata. Ovaj pozitivan rezultat pokriva manjak iz ranijih razdoblja jer troškovi koji su nastali prilikom izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića nisu bili pokriveni planiranim prihodima iz EU fondova, a isti su pristigli tijekom ove godine. Na dnevnom redu bila je i II. izmjena Proračuna Općine Marija Bistrica za 2022. godinu. U općem djelu Proračuna, II. rebalansom povećali su se prihodi i primici u iznosu 916.010,00 kuna i sada iznose 35.931.592,76 kn. Izdvajamo, na prihodovnoj strani povećanje prihoda od poreza za 20.710,00 kn, te povećanje u iznosu od 1.102.500,00 kn, uz napomenu da je tu smanjenje za 90.000,00 kn za kapitalnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja za pješačke staze, ali i povećanje kapitalnih pomoći kroz Državni proračun od 1.167.500,00 kn, zatim za popločenje trga 25.000,00 kn i za novo groblje 197.200,00 kn. U rashodovnoj strani najveća povećanja su za redovni rad jedinstvenog upravnog odjela za 269.300,00 kn, te za upravljanje komunalnom infrastrukturom 154.250,00 kn.

Novi članovi Nadzornog odbora ''Lijepe Bistrice''

Vijeće je donijelo i nekoliko odluka vezano uz Groblje. Osim uređivanja upravljanja grobljem, cilj je i zaštiti mještane i župljane. Načelnik Milički pojasnio je da se želi zaštiti groblje od ''prekupaca, nakupaca i ostalih kojima je to interes''. ''Primijetili smo da je trend da se sve više ukopi iz grada Zagreba i to većinom korisnici koji su dohranili nekoga i sl. Stoga smo donijeli odluku da postoji jedna cijena za naše mještane i župljane, a za sve ostale cijena puta 10.'' – pojasnio je načelnik. Vijeće je izabralo i nove članove Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća ''Lijepa Bistrica''. U njemu su ostali kao predsjednik Veljko Mahmet, te članovi Teodor Švaljek, Miroslav Štagar i Branka Herceg, dok je umjesto Nedjeljke Habazin u novom mandatu izabran Josip Šala. Dio oporbe imao je svoj prijedlog za člana – predlagali su Vladimira Pugara, no načelnik Milički je pojasnio da je prijedlog stigao prekasno. Oporba je nakon toga bila protiv ovakvog sastava, koji je ipak prošao sa sedam glasova vladajućih. 

Još članaka iz "Marija Bistrica"

Facebook