Prethodni članak
Sljedeći članak

Vrtić poskupio i u Maču: 'Cijena se morala korigirati na realan trošak po djetetu'

Općinsko vijeće Mača donijelo je novu odluku o ekonomskoj cijeni boravka djece u Dječjem vrtiću 'Mačići'


Općinsko vijeće Mača donijelo je novu odluku o ekonomskoj cijeni boravka djece u Dječjem vrtiću Mačići. Ekonomska cijena sada iznosi 330 eura (2.486,39 kuna) mjesečno. Općina, kao osnivač, osigurava 60% ekonomske cijene, odnosno 198 eura (1.491,83 kn) po djetetu, a roditelj plaća 40%, odnosno 132 eura (994,55 kn). Nova cijena vrtića primjenjivat će se od 1. veljače.


Ekonomska cijena vrtića obuhvaća izdatke za radnike (bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika); prehranu i uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece); nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala. Kako kaže načelnica Općine Mače, Mladenka Mikulec, do sada je ekonomska cijena bila 2000 kuna. – Uslijed krize, poremećaja tržišta, poskupljenja energenata i svega što nam se dogodilo, to je postalo nedostatno. Kako je Općina osnivač vrtića, dužna je financirati njegove potrebe i van ekonomske cijene. Kako su troškovi porasli, došlo je do toga da se i ekonomska cijena morala korigirati na realan trošak po djetetu. Općinsko vijeće sukladno tome donijelo je odluku o novoj ekonomskoj cijeni. Povećanje je zapravo 491 kunu, od čega je obaveza roditelja 94 kune, a ostatak preuzima Općina – kaže načelnica.


Nadalje, važno je reći da Općina sufinancira i boravak djece upisane u druge ustanove predkolskog odgoja i obrazovanja, odnosno čuvaonice i vrtiće, a za koju su roditelji predali zahtjev za upis u Dječji vrtić Mačići i zahtjev je u obradi, ali se još ne nalazi na listi čekanja ili se dijete nalazi na listi čekanja za upis u Dječji vrtić Mačići te u oba slučaja Dječji vrtić Mačići nema slobodnih mjesta za smještaj djeteta u Dječji vrtić Mačići. – Do sada je za tu djecu Općina financirala 50 posto ekonomske cijene. No, kako ti roditelji ne bi sada bili zakinuti, budući da će sada i drugi vrtići i čuvaonice podići cijene, odlučili smo da će roditelja boravak njegove djece u takvoj ustanovi koštati jednako kao što bi plaćao u našem vrtiću, a ostatak će pokriti Općina Mače – kaže načelnica. Dakle, trošak roditelja je za prvo dijete iz iste obitelji 132 eura (994,55 kn), za drugo dijete iz iste obitelji 92,40 eura (696,19 kn) te za treće dijete 0 eura (0 kuna). Preostali iznos do pune ekonomske cijene druge ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba za dijete iz stavka 1. ovog članka plaća Općina Mače sve dok ekonomska cijena te ustanove ne prelazi iznos ekonomske cijene Dječjeg vrtića Mačići. U slučaju da je ekonomska cijena druge ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba veća od ekonomske cijene Dječjeg vrtića Mačići za dijete iz stavka 1. ovog članka Općina Mače sufinancira 60% ekonomske cijene te ustanove, a roditelj plaća 40% ekonomske cijene te ustanove. Vijeće je ujedno prihvatilo prijedlog odluke da se ravnateljici vrtića odredi puno radno vrijeme na mjestu ravnatelja. Usvojen je i Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mačići.

Još članaka iz "Mače"

Facebook