Prethodni članak
Sljedeći članak

[SVIJEĆNICA] Danas trebate paziti kuda ide dim od ugašene svijeće...

U povodu današnjega blagdana u svim se crkvama slave svete mise i blagoslivljaju svijeće


Danas je blagdan Prikazanja Gospodinova, Svijećnica, a slavi se 40 dana nakon Božića. U povodu današnjega blagdana u svim se crkvama slave svete mise i blagoslivljaju svijeće. Svijećnica je spomendan na događaj kada su, prema propisu Mojsijeva Zakona, Josip i Marija donijeli Dijete Isusa u Hram da Ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu.

U arhivi  smo pronašli i pravu zagorsku čestitku vezanu uz današnji blagdan, koju nam je prenjela jedna baka. 

„Oj, kršćani preljubljeni, čujte sada treči krat. Koj se čuje v Betlehemu, Isus rođen je za nas. Marija Mati nas poslala do Marije Svijiečnice.Ona dala nam na znanje, da bu išla na napelavanje. Ona nesla Sinka svuoga, v tuđu cierkvu pred jentar. Niske mu se mi klanjame, o preblagom Isusu. Dobri gazda, dara dajte, nike nam ne zamerite. Vam ostaje Preljubljeni, a z nami ide Marija“

Za današnji blagdan se vežu i neke pučke izreke o vremenu

Ak na Svijiečnicu sunce luče, na Sudovenicu snijieg fruče. Sudovenica je starinske ime za Blagoevest štera pada na dvajstpetoga ožujka. A na Svijeičnicu bi z blagoslovljeni svijieču smudili i dece lasi i tuo na trej miesta : obr jenoga i drugoga vuha, iznad čela i na temenu jer se veruvale da bu im zate Majka Buožja presvietlila pomet i da buju duobri, da buju lafke pamtili vu škuole, doma bili starcom poslušni i lijiepe napreduvali, a i da nebuju betežni. Unda bi se ta svijieča gasila na prsnica i tuo na posebne zdubljene luknje vu drievu na štere se začvrstuvala snovača. Male šte ve več zna koj je snovača, i koj je kolovrat na šteremu se kudelja prela. Pazile se i kam ide dim od zgašene svijieče. Če je letel k obluku i mam vun, tuo je bil znak da bu nešči od te hiže te lete vmrl. Če je pak prešel vu kut ili k stropu, si budu na bruoju..

Još članaka iz "Lifestyle"

Facebook