Prethodni članak
Sljedeći članak

INTERVJU - Darko Ban: "Već pripremamo projekte za buduće natječaje"

Darko Ban, načelnik Općine Bedekovčina, uoči Dana općine govori o ostvarenim i planiranim projektima


ZL: Dan općine, osim za slavlje, prilika je i za osvrt na proteklih godinu dana. Uz one uobičajene komunalne investicije, održavanje i aslafltiranje cesta, koje projekte biste posebno izdvojili, a koji su dovšeni ili započeti protekle godine?

Ban: Protekla godina obilježena je prijavom i realizacijom raznih projekata. Kao najznačajniji završeni projekt, istaknuo bih završetak dogradnje I. faze Dječjeg vrtića Bedekovčina. Projekt je vrijedan 10 milijuna kuna te je njegovom realizacijom omogućen rad za 3 nove odgojno obrazovne skupine vrtića, koji sada može primiti ukupno 180 djece. Nedavno smo primili obavijest da nam je odobren projekt dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića Bedekovčina. Ovim projektom realizirat će se završna faza dogradnje i opremanja dječjeg vrtića koja obuhvaća dovršetak i kompletno opremanje katnog dijela građevine, ugradnju lifta, uređenje vanjskog dvorišnog dijela te dodatnih parkirališnih mjesta, čime će se povećati kapaciteti vrtića za 4 nova dnevna boravka odnosno 56-ero djece. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.955.488,75 kn, od čega će Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirati 4.896.000,00 kuna. Pred završetkom je projekt; Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice – II. faza za koji je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno 350.000,00 kuna, a od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 120.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta je 1.120.674,00 kuna. U partnerstvu s Državnom geodetskom upravom provodi se katastarska izmjera k.o. Komor. Državna geodetska uprava financira katastarsku izmjeru u mjeru 40% što iznosi oko 6.200.000,00 kuna, Iz proračuna Općine Bedekovčina planira se izdvojiti oko 3.000.000,00 kuna za nekretnine u vlasništvu Općine i RH, za nekretnine u vlasništvu korisnika zajamčene minimalne naknade, te ostale operativne troškove provedbe, a preostali dio financirat će se na način da nositelji prava sudjeluju u iznosu od 0,36 kn/m2 za svoje nekretnine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.500.000,00 kuna. Odobren nam je i projekt rekonstrukcije i promjene namjene zgrade „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra. Projektom će se stvoriti novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.272.258,24 kn, od čega će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirati 7.515.600,00 kuna. Odobren nam je i projekt izgradnje Dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom. Ukupna vrijednost projekta je 603.895,00 kuna, od čega će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirati 249.212,70 kuna. Odobren nam je i projekt Sanacije nestabilnosti na nerazvrstanoj cesti u mjestu Poznanovec, klizište Mlinarići. Projekt je vrijedan 687.800 kuna te će ga u 100%-tnom iznosu financirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Također, odobren je i projekt sanacija klizišta na starom groblju u Bedekovčini. Projekt je vrijedan 2.507.336,50 kuna, a u 100%-tnom iznosu financirat će ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Čekamo još rezultate natječaja na koji smo prijavili projekt sanacije klizišta na cesti u Čajkovljanskom naselju, čija je vrijednost oko 900.000,00 kuna. Na području općine provodi se i projekt rekonstrukcije i dogradnje DVD Bedekovčina, procijenjene vrijednosti oko 9.000.000,00 kuna, od čega će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirati oko 7.500.000 kuna. Iz svega navedenog vidljivo je da je, do sada, ove godine na području Općine Bedekovčina odobreno oko 30.000.000,00 kuna za razne investicije sveukupne vrijednosti oko 45.000.000,00 kuna kojima će se podići kvaliteta života mještana Općine Bedekovčina. Ovim putem od srca zahvaljujem svojim suradnicima, ponajprije službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, koji su predano radili na pripremi i realizaciji ovih projekata. 

ZL: Kad pričamo o projektima, koji su to projekti koje trenutno pripremate i koje biste voljeli započeti ili čak realizirati u idućoj godini?

Ban: Sljedeće godine kreće se s rekonstrukcijom kulturnog centra, završnom fazom Dogradnje Dječjeg vrtića Bedekovčina, izgradnjom dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom, sanacijom klizišta Mlinarići, sanacijom klizišta na starom groblju u Bedekovčini te sanacijom klizišta na dijelu nerazvrstane ceste u Čajkovljanskom naselju. Naravno da tu ne stajemo, nego već pripremamo projekte za buduće natječaje, od kojih bih izdvojio 2 najznačajnija, a to su projekt rekonstrukcije groblja Orehovica i projekt rekonstrukcije tržnice u Bedekovčini. Gotovo je idejno rješenje za rekonstrukciju groblja u Orehovici. Projekt će biti podijeljen u 3 faze, a obuhvaćat će rekonstrukciju mrtvačnice, asfaltiranje prometnice uz groblje, postavljanje ograde oko groblja, rekonstrukciju staza, kanalizaciju, drenažu i vodovod, postavljanje javne rasvjete, izgradnju kosturnice i gaja urni, izgradnju novih grobnih mjesta te postavljanje klupi, česmi i krajobrazno uređenje. Vrijednost investicije, za sve 3 faze, procjenjuje se na oko 8.000.000,00 kuna. Uskoro ćemo krenuti s postupkom javne nabave za izradu glavnog projekta kako bismo imali spremu građevinsku dozvolu za buduće natječaje. Pred završetkom je i izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju tržnice u Bedekovčini koju na taj način namjeravamo pretvoriti u centralno mjesto društvenog života Bedekovčine. U realizaciji navedenih projekata očekujem i svesrdnu podršku Općinskog vijeća, obzirom da nam slijedi izglasavanje proračuna za 2023. godinu što nam predstavlja temelj za ostvarenje svega ranije navedenog.

ZL: I Za kraj, koja je vaša poruka stanovnicama i stanovnicima općine Bedekovčine uz Dan općine i blagdan župne zaštitnice sv. Barbare?

Svima Vama, drage Bedekovčanke i Bedekovčani, dragi suradnici i prijatelji čestitam Dan Općine Bedekovčina i blagdan župe sveta Barbara. Samo zajedničkim radom, međusobnim uvažavanjem različitih mišljenja i tolerancijom možemo graditi budućnost kakvu želimo – Općinu Bedekovčina kao zajednicu sretnih, zadovoljnih i ponosnih ljudi.

Još članaka iz "Bedekovčina"

Facebook