PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA: 'Rano otkrivanje može spasiti mnoge živote'

Autor zagorje.com

Predavači su bili Rajko Fureš i Danijela Batas

Prošlog ponedjeljka u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena SDP – a KZŽ održana je tribina o značaju prevencije i ranom otkrivanju karcinoma ženskog spolnog sustava. Poseban je naglasak stavljen na problematiku dijagnostike i liječenja raka vrata maternice te raka dojke. U raspravi naglasak je stavljen na rano otkrivanje ove dvije zloćudne tvorbe te značaj ranog otkrivanja, koji može spasiti brojne živote. Iz spomenutih razloga apelira se na sve žene ali i muškarce da se odazovu na preventivne preglede, da se odgovorno odnose prema zdravlju te da takovim pristupom omoguće smanjenje učestalosti i smrtnosti od raka, kao jednog od najtežih javnozdravstvenih problema. Na kraju rasprave došlo se do zaključka da bi se edukacija morala uvesti već u osnovno školsko obrazovanje a daje i u srednjoškolske ustanove jer je edukacija bitna u prevenciji ovih zloćudnih bolesti. - Tribinu smo organizirale nastavno na mjesec borbe protiv raka dojke jer su svakodnevno širenje informacija i edukacija potrebni kako bi se spasili životi ne samo žena već i muškaraca koji također obolijevaju od raka dojke iako u manjem broju - istaknula je predsjednica Foruma žena Sandra Turković