Objavljen Javni poziv za Isticanje kandidatura za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Autor zagorje.com

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka aktualnog saziva Županijske skupštine KZŽ

Objavljen je javni poziv za isticanje kandidatura za članove odnosno članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Županijske skupštine KZŽ za promicanje ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ima predsjednika i osam članova/članica. Mandat članova Povjerenstva traje do isteka aktualnog saziva Županijske skupštine KZŽ. Javnim pozivom bira se pet članova/članiica Povjerenstva iz reda nezavisnih stručnjaka/stručnjakinja iz područja djelokruga Povjerenstva i nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava.

Povjerenstvo predlaže Županijskih skupštini donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova, provodi županijske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova, provodi mjere iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju, daje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije financijski plan itd.

Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Krapinske-zagorske županije OVDJE.