Kneippova zgrada treba obnovu

Autor sp

Ministarstvo kulture odobrilo je Krapini pomoć od 200 tisuća kuna za projektiranje Kneippove zgrade na Hušnjakovom

Pred Gradom Krapinom brojni su projekti, vezani za kulturnu baštinu i razvoj turističke ponude. Za neke od njih Grad je dobio i potporu iz državne blagajne. Tako je Ministarstvo kulture odobrilo pomoć od 200 tisuća kuna za projektiranje Kneippove zgrade na Hušnjakovom. Zgrada je izgrađena za potrebe Kneippovog lječilišta početkom 20. stoljeća, a danas je u jako lošem stanju.

- Novce smo dobili za projektiranje zgrade starog muzeja na Hušnjakovom. Zgrada je u jako derutnom stanju i imamo već jako velikih problema s krovištem i vlagom, stolarija je u lošem stanju, niz je problema. Razmišljanja su da se napravi projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade. No, na koji će se način napraviti rekonstrukcija i složiti projektni zadatak, to ćemo vidjeti. Možda će biti samo projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg stanja. Po mojem mišljenju, najbolje bi bilo isprojektirati uklanjanje postojeće zgrade, pa da se onda nova zgrada projektira po uzoru na ono što je bila nekada i što se može vidjeti na starim razglednicama s Hušnjakovog – komentirao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.