Humčani su donijeli proračun u iznosu od 28 milijuna kuna

Autor mb

Prema riječima načelnika Zvonka Jutriše, izvorna sredstva iznose oko 12.500.000 milijuna kuna, a sredstva do 28 milijuna kuna su projekti koji su prijavljeni na razna ministarstva

Proračun Huma na Sutli iznosi oko 28 milijuna kuna i jednoglasno je prihvaćen na prošlotjednoj sjednici Općinskog vijeća. Prema riječima načelnika Zvonka Jutriše, izvorna sredstva iznose oko 12.500.000 milijuna kuna, a sredstva do 28 milijuna kuna su projekti koji su prijavljeni na razna ministarstva i od kojih se očekuje da realiziraju. U toj su cifri tako reciklažno dvorište, koje je ustvari već odobreno i ulazi u proračun sljedeće godine, vrijedno 3. 650.000 kuna, od čega je 350.000 općinskih sredstava, a ostatak Ministarstva zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

Prijavljeni projekt

-U narednoj godini očekujemo i financiranje projekta izgradnje jedne općinske ceste iz mjere 7.2.2 vrijedne oko 4 milijuna kuna, pomoćnog objekta na igralištu NK Straža koji je vrijedan oko 5, 2 milijuna kuna. U planu je i opremanje jednog dijela Dječjeg vrtića 'Balončica' i rekonstrukcija dvaju prostora u vrtiću, gdje je predviđeno za 2018. godinu oko 800.000 kuna - rekao je načelnik Jutriša.  Humčani u narednoj godini predviđaju i realizaciju još dva projekta, jedan je vezan za adaptaciju kino dvorane i kreiranje novog multimedijalnog centra, a drugi se odnosi na prometno uređenje centra Donjeg Huma.

Cestovna infrastruktura

U  proračunskoj kasi za 2018. godinu predviđena su sredstva za brojne aktivnosti na cestovnoj infrastrukturi, počevši od novih asfaltiranja već postojećih djelomično oštećenih cesta, kao i prilaza. Planira se i važan projekt fekalne odvodnje naselja Mali Tabor, dio Poredja i Prišlina koji bi se spojio na glavni kolektor te zamjena dotrajale javne rasvjete energetski učinkovitom. Dosada je više od 60 posto područja Huma na Sutli zamijenjeno novom štedljivom rasvjetom.