Hoće li uspjeti viseći most od Hušnjakovog do Starog grada?

Autor sp

Za projekt Crna kraljica izrađuje se projektna dokumentacija, a viseći je most jedan od najatraktivnijih elemenata projekta

Projekt koji je krenuo, a za koji nam je rok 31. prosinca ove godine, je projekt Crna kraljica, odnosno izrada projektne dokumentacije za stavljanje u funkciju lokaliteta Stari grad Krapina te uređenje lokaliteta skulptura Forma prima – kaže gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

Podsjetimo, prošle je godine na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Grad dobio 2,3 milijuna kuna za ova projekt. U ovoj se fazi izrađuje projektna dokumentacija kako bi se Grad mogao aplicirati na natječaje koji će biti otvoreni. Sam projekt ima devet segmenata, no najzvučniji i najodvažniji svakako je pješački viseći most koji bi spajao Hušnjakovo i Stari grad. Je li izgledno da se taj most i ostvari te o čemu ovisi njegova realizacija, pitali smo gradonačelnika Gregurovića.

– Proveli smo javnu nabavu za geomehaničke istražne radove, a nakon što se oni nabave, oni će pokazati da li se taj most može sidriti i, ako se može, hoće li te stijene izdržati odnosno podnijeti to opterećenje. Tek nakon toga će se znati da li možemo ići u idući korak odnosno projektiranje mosta – pojašnjava Gregurović, dodajući da je taj most svakako jedan od najatraktivnijih elemenata projekta. – Most bi sigurno pridonio tome da da se povežu dva za Krapinu možda najznačajnija lokaliteta, Hušnjakovo i Stari grad, koji bi se na taj način dodatno stavili u funkciju – kaže gradonačelnik. Novi bi turistički sadržaji pridonijeli prepoznatljivosti Krapine kao potpune turističke destinacije koja nudi zaokruženu kulturnu, povijesnu, gastro i enološku turističku ponudu.