Projekt poduzeća prostoria d.o.o. je sufinanciran sredstvima EU!

Autor zagorje.com

Zajedno do fondova EU

  • Projekt poduzeća prostoria d.o.o. je sufinanciran sredstvima EU

    Projekt poduzeća prostoria d.o.o. je sufinanciran sredstvima EU

Poduzeće prostoria d.o.o. je ugovorilo dodjelu bespovratnih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt izgradnje pomoćne proizvodne građevine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.877.603,43 kuna, od čega je za sufinanciranje prihvatljivo 13.671.469,70 kn, a iznos od 4.921.749,39 kn Ministarstvo će dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava.

Poduzeće prostoria d.o.o. izgradilo je i opremilo pomoćnu proizvodnu građevinu u sklopu postojećeg proizvodnog pogona i na postojećoj parceli k.č.br.2102/1; k.o. Pustodol. Osim toga, nabavilo je i strojeve i opremu, zaštitilo je nove dizajne i imena nekih novih proizvoda, te je predstavilo novosti u poslovanju na inozemnim sajmovima.

Provedbom projekta poduzeće je ojačalo svoju tržišnu poziciju, i zaposlilo više od 30 novih zaposlenika od početka provedbe do sad. Provedbom projekta planira se postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Sve navedeno će povećati te se i dalje manifestirati u rastu broja zaposlenika, poslovnih prihoda i izvoza.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća prostoria d.o.o.

EU strukturni i investicijski fondovi