PRIJEM NOVOROĐENČADI: Darivano 11 malih Loboraca

Autor mb

Općina Lobor za prvo dijete daje naknadu od 2.500 kuna, za drugo 3.500 kuna, a za treće i svako drugo 5.000 kuna

U prostorijama loborske općine načelnica Ljubica Jembrih održala je svoj prvi prijem novorođenčadi. Načelnica je darivala 11 novorođenčadi, a ukupno je u 2017. godini na području općine Lobor rođeno 25 -ero djece. Općina Lobor za prvo dijete daje naknadu od 2.500 kuna, za drugo 3.500 kuna, a za treće i svako drugo 5.000 kuna. Jembrih je čestitala roditeljima te istaknula kako joj želja čuti sugestije roditelja da u daljnjem radu još više i kvalitetnije poradi na demografskom razvoju. - U svom proračunu Općina Lobor ima osigurana sredstva za kompletnu nabavu knjiga svih učenika s područja općine Lobor, prijevoze osnovnoškolcima i srednjoškolcima, a novost je da ćemo od 2018. godine sufinancirati učeničke domove za srednjoškolce - najavila je Jembrih.